Panel logowania

Grand Prix – Zawody Oficjalne IPSC 2017 – regulaminy

06.01.2017

Regulamin Pistoletowego Grand Prix IPSC 2017

 1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników w sezonie 2017 w konkurencji Pistolet IPSC. Wyniki Rankingu posłużą także do wyłonienia składu reprezentacji Polski.
 2. Ranking składa się z następujących z 7 zawodów Level 2 lub 3 wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz zgłoszonych do kalendarza sportowego PZSS, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur:

          8/9.04 – L3 Pistolet – Incorsa Cup – Starachowice – ZSD

         13/14.05 – L3 – Pistolet – Gdańsk Open – Lublewo Gdańskie – Ardea Gdańsk

         03/04.06 (!!! ZMIANA TERMINU) – L3 – Pistolet – Shooting-Academy Cup – Parzęczew – Shooting-Academy

         19/20.08 – L3 – Pistolet – Cracow Open – Starachowice – ZSD

         2.09 – L2 – Pistolet – Delta Cup – Starachowice – Świt Starachowice

         16/17.09 – L3 – Mistrzostwa Polski w Pistolecie IPSC – Parzęczew – Shooting-Academy

         14/15.10 – L3 – Pistolet – Zakończenie GP – Lublewo Gdańskie – Ardea Gdańsk

 1. Roczny ranking prowadzony jest tylko w krajowej klasyfikacji indywidualnej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach które otworzone zostały na zawodach (w klasie Open oraz kategorii Lady, Senior i Super Senior aby liczone były punkty do rankingu wystarczy tylko 3 startujących zawodników). Ogólny wynik w rocznym rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie czterech najlepszych wyników punktowych, które to odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.
 2. Medale lub puchary za zajęcie 1-3 miejsca w rocznym Rankingu przyznawane są, jeżeli w danej klasie lub kategorii zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 3 zawodników na dwóch zawodach z rocznego cyklu.
 3. W trakcie każdych zawodów Rankingowych będą także wręczane Medale Regionu za 1-3 miejsca w rywalizacji drużynowej „Klubowych Drużyn” z Regionu Polska w Klasie Sprzętowej. W rywalizacji „Klubowych Drużyn” nie będzie prowadzony w 2017 roku ranking a warunki tej rywalizacji to:
 • w Klasie Sprzętowej wymagane jest zgłoszenie do rywalizacji przynajmniej 5 drużyn (zgłoszenie w momencie rejestracji),
 • drużyna zgłoszona na zawodach musi się składać minimalnie z 2 strzelców,
 • wszyscy strzelcy wchodzący w skład drużyny muszą być na Listę Regionu zgłoszeni z tego samego klubu.
 1. Organizator zawodów Rankingowych nie pobiera opłat od drużyn zgłoszonych do rywalizacji w ramach „Klubowych Drużyn”.
 2. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix 2017 obowiązany jest opublikować, w porozumieniu z NROI Polska, na co najmniej dwa tygodnie przed zawodami, na stronie Regionu (www.ipsc-pl.org) wszystkie istotne informacje, w tym:
  – sposób prowadzenia zapisów oraz wysokość wpisowego,
  – godziny rozpoczęcia zawodów,
  – ilość torów,
  – minimalną ilość strzałów,
  – kontakt do organizatora,
 3. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix IPSC 2017 po ich zakończeniu obowiązany jest do niezwłocznego przesłania pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres ipsc@ipsc-pl.org
 4. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu a także nie braniem ich pod uwagę przy przygotowywaniu rankingu na rok następny.
DR IPSC Polska
Łukasz Borkowski


 Regulamin Karabinowego Grand Prix IPSC 2017

 1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników Regionu IPSC Polska w sezonie 2017 w konkurencji Karabin IPSC. Wyniki Rankingu posłużą także do wyłonienia składu reprezentacji Polski.
 2. Ranking składa się z następujących z 3 zawodów wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz zgłoszonych do kalendarza sportowego PZSS, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur:

         29.04 – L1 – Karabin – Parzęczew – Shooting-Academy Łódź

         30.09 – L1 – Letni karabin – Podstolice – WTS Tarcza 96 Poznań

         28.10 – L1 – Karabin – Parzęczew – Shooting-Academy Łódź

 1. Roczny ranking prowadzony jest tylko w krajowej klasyfikacji indywidualnej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach które otworzone zostały na zawodach (w kategorii Lady i Senior aby liczone były punkty do rankingu wystarczy tylko 3 startujących zawodników). Ogólny wynik w rocznym rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie wszystkich trzech najlepszych wyników punktowych, które to odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.
 2. Medale lub puchary za zajęcie 1-3 miejsca w Rankingu przyznawane są, jeżeli w danej
  klasie lub kategorii zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 3 zawodników na dwóch zawodach z rocznego cyklu.
 3. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix 2017 obowiązany jest opublikować, w porozumieniu z NROI Polska, na co najmniej dwa tygodnie przed zawodami, na stronie Regionu (www.ipsc-pl.org) wszystkie istotne informacje, w tym:
  – sposób prowadzenia zapisów oraz wysokość wpisowego,
  – godziny rozpoczęcia zawodów,
  – ilość torów,
  – minimalną ilość strzałów,
  – kontakt do organizatora,
 4. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix IPSC 2017 po ich zakończeniu obowiązany jest do niezwłocznego przesłania pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres ipsc@ipsc-pl.org
 5. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu a także nie braniem ich pod uwagę przy przygotowywaniu rankingu na rok następny.
DR IPSC Polska
Łukasz Borkowski


 Regulamin Strzelbowego Grand Prix IPSC 2017

 1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników Regionu IPSC Polska w sezonie 2017 w konkurencji Strzelba IPSC. Wyniki Rankingu posłużą także do wyłonienia składu reprezentacji Polski.
 2. Ranking składa się z następujących  5    4 (CZTERECH) zawodów wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz zgłoszonych do kalendarza sportowego PZSS, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur:

        26.03 – L1 – ZKS Open – Góra Kalwaria – ZKS Warszawa

        20.05 – L1 – ShotGunMonkey – Jaworzno – KS Expert Jaworzno

        18/06 (!!! ZMIANA TERMINU) – L1 – Czerwcowe Grzmoty – Parzęczew – Shooting-Academy Łódź    !!!ODWOŁANE!!!

        30.07 – L1 – Letnia Strzelba – Podstolice – Tarcza Szamotuły

        09.09 – L1 – Strzelba, zakończenie sezonu – Mrągowo – Tarcza Szamotuły

 1. Roczny ranking prowadzony jest tylko w krajowej klasyfikacji indywidualnej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach które otworzone zostały na zawodach (w kategorii Lady, Senior i Super Senior aby liczone były punkty do rankingu wystarczy tylko 3 startujących zawodników). Ogólny wynik w Rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie trzech najlepszych wyników punktowych, które to odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.
 2. Medale lub puchary za zajęcie 1-3 miejsca w rocznym Rankingu przyznawane są, jeżeli w danej klasie lub kategorii zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 3 zawodników na dwóch zawodach z rocznego cyklu.
 3. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix 2017 obowiązany jest opublikować, w porozumieniu z NROI Polska, na co najmniej dwa tygodnie przed zawodami, na stronie Regionu (www.ipsc-pl.org) wszystkie istotne informacje, w tym:
  – sposób prowadzenia zapisów oraz wysokość wpisowego,
  – godziny rozpoczęcia zawodów,
  – ilość torów,
  – minimalną ilość strzałów,
  – kontakt do organizatora,
 4. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix IPSC 2017 po ich zakończeniu obowiązany jest do niezwłocznego przesłania pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres ipsc@ipsc-pl.org
 5. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu a także nie braniem ich pod uwagę przy przygotowywaniu rankingu na rok następny.
DR IPSC Polska
Łukasz Borkowski

 13.01.2016

Regulamin Pistoletowego Grand Prix IPSC 2016

1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników w sezonie 2015 w konkurencji pistolet IPSC. Wyniki Rankingu posłużą także do wyłonienia składu reprezentacji Polski na Pistoletowe Mistrzostwa Świata odbywające się we Francji w 2017 roku.

2. Ranking składa się z następujących z 7 zawodów Level 2 lub 3 wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz / lub zgłoszonych do odpowiedniego kalendarza PZSS, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur:

17.04. – L3 Pistolet – Incorsa Cup – Parzęczew – ZSD

14/15.05 – L3 – Pistolet – Gdańsk Open – Lublewo Gdańskie – Ardea Gdańsk

18/19.06 – L3 – Pistolet – Shooting-Academy Cup – Parzęczew – Shooting-Academy

20/21.08 – L3 – Pistolet – Cracow Open – Starachowice Parzęczew – ZSD UWAGA ZMIANA

3.09 – L2 – Pistolet – Delta Cup – Starachowice – Gwardia 1924

24-25.09 – L3 – Mistrzostwa Polskiw Pistolecie IPSC – Parzęczew – Shooting-Academy

15.10 – L2 – Pistolet – Zakończenie GP – Lublewo Gdańskie – Ardea Gdańsk

 

3. Ranking prowadzony jest tylko w klasyfikacji krajowej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach które otworzone zostały na zawodach. Ogólny wynik w Rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie czterech najlepszych wyników punktowych, które to odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.

4. Medale lub puchary za zajęcie 1-3 miejsca w Rankingu przyznawane są, jeżeli w danej
klasie lub kategorii zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 5 zawodników.

5. W trakcie każdych zawodów Rankingowych będą także wręczane Medale Regionu za 1-3 miejsca w rywalizacji drużynowej „Klubowych Drużyn” z Regionu Polska w Klasie Sprzętowej. W rywalizacji „Klubowych Drużyn” nie będzie prowadzony w 2016 roku ranking a warunki tej rywalizacji to:

 • w Klasie Sprzętowej wymagane jest zgłoszenie do rywalizacji przynajmniej 5 drużyn (zgłoszenie w momencie rejestracji),
 • drużyna zgłoszona na zawodach musi się składać minimalnie z 3 strzelców,
 • wszyscy strzelcy wchodzący w skład drużyny muszą być na Listę Regionu zgłoszeni z tego samego klubu.

6. Organizator zawodów Rankingowych nie pobiera opłat od drużyn zgłoszonych do rywalizacji w ramach „Klubowych Drużyn”.

7. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix 2016 obowiązany jest opublikować, w porozumieniu z NROI Polska, na co najmniej dwa tygodnie przed zawodami, na stronie Regionu (www.ipsc-pl.org) wszystkie istotne informacje, w tym:
– godzinę i sposób zapisów oraz wysokość wpisowego,
– godziny rozpoczęcia zawodów,
– ilość torów,
– minimalną ilość strzałów,
– kontakt do organizatora,

8. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix IPSC 2016 po ich zakończeniu obowiązany jest do niezwłocznego przesłania pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres ipsc@ipsc-pl.org

9. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu a także nie braniem ich pod uwagę przy przygotowywaniu rankingu na rok następny.

DR IPSC Polska
Łukasz Borkowski

19.12.2015

Regulamin Karabinowego Grand Prix IPSC 2016

1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników Regionu IPSC Polska w sezonie 2016 w konkurencji karabin IPSC. Wyniki Rankingu posłużą także do wyłonienia składu reprezentacji Polski na Karabinowe Mistrzostwa Świata odbywające się w Rosji w 2017 roku.

2. Ranking składa się z następujących z 3 zawodów wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz / lub zgłoszonych do odpowiedniego kalendarza PZSS, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur:

22.05 – L3 – Mistrzostwa Polski w Karabinie IPSC – Babimost – Activer Poznań

(17.09 prematch) 18.09 Main Match – L1 – Karabin – Bydgoszcz – 3GUN.pl

11.11. – L1 Karabin – Parzęczew – Shooting-Academy

3. Ranking prowadzony jest tylko w klasyfikacji krajowej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach które otworzone zostały na zawodach. Ogólny wynik w Rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie wszystkich trzech najlepszych wyników punktowych, które to odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.

4. Medale lub puchary za zajęcie 1-3 miejsca w Rankingu przyznawane są, jeżeli w danej
klasie lub kategorii zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 3 zawodników.

5. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix 2016 obowiązany jest opublikować, w porozumieniu z NROI Polska, na co najmniej dwa tygodnie przed zawodami, na stronie Regionu (www.ipsc-pl.org) wszystkie istotne informacje, w tym:
– godzinę i sposób zapisów oraz wysokość wpisowego,
– godziny rozpoczęcia zawodów,
– ilość torów,
– minimalną ilość strzałów,
– kontakt do organizatora,

6. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix IPSC 2016 po ich zakończeniu obowiązany jest do niezwłocznego przesłania pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres ipsc@ipsc-pl.org

7. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu a także nie braniem ich pod uwagę przy przygotowywaniu rankingu na rok następny.

DR IPSC Polska
Łukasz Borkowski

 

19.12.2015

Regulamin Strzelbowego Grand Prix IPSC 2016

1. Celem prowadzenia Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników Regionu IPSC Polska w sezonie 2016 w konkurencji strzelba IPSC.

2. Ranking składa się z następujących z 3 zawodów wpisanych do oficjalnego kalendarza IPSC Polska oraz / lub zgłoszonych do odpowiedniego kalendarza PZSS, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w PZSS procedur:

 

26.06 – L3 – Mistrzostwa Polski w Strzelbie IPSC – Babimost – Activer Poznań

30.07 – L1 – Strzelba – Letnia Strtzelba – Podstolice – Activer Poznań

8.10 – L1 – Strzelba – Tough Guns Autumn Edition – Góra Kalwaria – KS Cover

 

3. Ranking prowadzony jest tylko w klasyfikacji krajowej we wszystkich klasach sprzętowych i kategoriach które otworzone zostały na zawodach. Ogólny wynik w Rankingu uzyskuje się poprzez zsumowanie wszystkich trzech najlepszych wyników punktowych, które to odpowiadają wynikom procentowym uzyskanym na poszczególnych zawodach.

4. Medale lub puchary za zajęcie 1-3 miejsca w Rankingu przyznawane są, jeżeli w danej
klasie lub kategorii zostanie sklasyfikowanych przynajmniej 3 zawodników.

5. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix 2016 obowiązany jest opublikować, w porozumieniu z NROI Polska, na co najmniej dwa tygodnie przed zawodami, na stronie Regionu (www.ipsc-pl.org) wszystkie istotne informacje, w tym:
– godzinę i sposób zapisów oraz wysokość wpisowego,
– godziny rozpoczęcia zawodów,
– ilość torów,
– minimalną ilość strzałów,
– kontakt do organizatora,

6. Organizator zawodów wchodzących do Rankingu Grand Prix IPSC 2016 po ich zakończeniu obowiązany jest do niezwłocznego przesłania pełnej bazy wyników a także Komunikatu z zawodów, zgodnego z zaleceniami NROI Polska, bezpośrednio po jego przygotowaniu na adres ipsc@ipsc-pl.org

7. Niestosowanie się do wyżej opisanych obowiązków może skutkować usunięciem zawodów z Rankingu a także nie braniem ich pod uwagę przy przygotowywaniu rankingu na rok następny.

DR IPSC Polska
 Łukasz Borkowski.