Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Władze NROI

kontakt – nroi@ipsc-pl.org

Podział zakresu obowiązków w ramach prac NROI:

Dział przepisów IPSC – komórka odpowiedzialna za tłumaczenie aktualnych przepisów oraz ich publikacje , publikacje nowych interpretacji, etc.;

Dział kadr – komórka zajmująca się prowadzeniem aktualnych list sędziów, etc.;

Dział arbitrażu – komórka odpowiedzialna z sprawy dotyczące postępowania arbitrażowego na zawodach IPSC, etc.;

Dział szkoleń – komórka odpowiedzialna za organizację i prowadzenie szkoleń NROI, tworzenie systemów szkoleniowych dla sędziów IPSC, etc.;

Działy: Pistolet IPSC, Strzelba IPSC, Karabin IPSC oraz Action Air – wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za zapewnienie pomocy organizatorom oraz obsługi zawodów z danej dyscypliny. Począwszy od akceptacji torów, poprzez akceptacje lub rekomendacje osób funkcyjnych, a skończywszy na dopilnowaniu publikacji wyniki zawodów.