Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Egzamin Kompetencyjny IPSC 25.03.18, Warszawa

W dniu 25.03.2018 odbyć się ma egzamin kompetencyjny IPSC.

O godzinie 13.00 egzamin teoretyczny na sali klubu Legia w biurze na Łazienkowskiej, o 15.00 egzamin praktyczny na strzelnicy krytej na Łazienkowskiej.

Odpłatność za wynajęcie sali i strzelnicy po 100 zł od osoby.

Na pytania odpowie Egzaminator:  Krzysztof Oczesała, email:  koczesal@wa.onet.pl

 

Egzamin Kompetencyjny 04.04.2018, Kraków

Proszę zapisywać się przez formularz: https://goo.gl/forms/sr58TmT3bwR9T9Dz2
Dnia 04-04-2018r. o godzinie 14:00 na strzelnicy na Pasterniku odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska.
Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub dostarczą podpisane oświadczenie o złożeniu wniosku o licencję na 2018 rok.
Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przepisów „PISTOLET IPSC ”.
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.
Koszt egzaminu- 50 zł plus opłata za wstęp na strzelnicę Pasternik.
W razie pytań prosimy o kontakt- duda.mariusz@interia.pl nr tel. 501242941
lub Wiesław Burzec 501451437

Daniel Defense Challenge 2018 – Mistrzostwa Polski w karabinie IPSC 2018

Jak udało mi się ustalić rejestracja rusza 25.03.2018 o godzinie 21.00

informacja szczegółowa

Zapraszam serdecznie,

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

 

Seminarium elektroniczne NROI!!!

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,

Pod adresem nroi.pl, uruchomiliśmy testy kompetencyjne dla sędziów, którzy chcą uaktualnić swój status na liście sędziów NROI.

Obecnie wszyscy sędziowie są zaznaczeni na kolor czerwony. Aby zmienić ten status, należy zaliczyć elektroniczne seminarium na rok 2018 oraz zdać testy kompetencyjne.

Zarówno seminarium, jak i testy dostępne są pod linkiem (testy.nroi.pl) na stronie nroi.pl. Logowanie następuje przez podanie takiego samego loginu i hasła, jak do portalu sędziowskiego NROI.

Mechanizm potwierdzania uprawnień sędziowskich skonstruowany jest w taki sposób, iż każdy sędzia, który zaloguje się do modułu testów kompetencyjnych (testy.nroi.pl), w pierwszej kolejności musi potwierdzić przeczytanie seminarium na 2018 rok. Po tej operacji zostają udostępnione do zaliczenia testy ze znajomości przepisów, z trzech rodzajów broni (pistolet, karabin, strzelba).

Poszczególne rodzaje testów (pistolet, karabin, strzelba) są dostępne dla sędziów, zgodnie z ich uprawnieniami wypełnionymi w portalu. Jeżeli sędzia nie posiada uprawnień np. do strzelby, testy na ten rodzaj broni nie będą widoczne.

W najbliższym czasie nastąpi znaczne rozszerzenie ilości pytań testowych.

Wszelkie problemy techniczne związane np. z logowaniem do modułu, czy widocznością testów, prosimy zgłaszać pod adres e-mail: it@nroi.pl

 

EGZAMIN KOMPETENCYJNY IPSC, 03.03.2018, Świdnica

W imieniu KLUBU SPORTÓW OBRONNYCH Świdnica mam przyjemność zgłosić chęć przeprowadzenia EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO.

Termin: 03.03.2018 godz. 10.00 Organizator: Klub Sportów Obronnych Świdnica ul. Łączna 4, 58-100 Świdnica.
Miejsce egzaminu: Strzelnica przy Zalewie Stare Bogaczowice

Opłata za egzamin: 50 zł, Egzaminator: Zbigniew Świerczek sędzia P/RM

Zgłoszenia prosimy kierować na adres strzelnicaswidnica@gmail.com , telefon 509 378 444.

Egzamin kompetencyjny 10.03.2018, Kalisz

W dniu 10 marca 2018 na  strzelnicy sportowej w Nowolipsku k/Chocza zostanie zorganizowany dla wszystkich chętnych egzamin kompetencyjny na zawodników IPSC.
Egzamin rozpocznie się o godzinie 12:00.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy tory z minimalną ilością strzałów 36.
Przystępujący do egzaminu musi posiadać ważną licencję zawodniczą PZSS. Broń i amunicja własna. Amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie będą dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Koszt egzaminu wynosi 50,00 zł.

Zapisy na egzamin za pomocą formularza na https://bellona.kalisz.pl
Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby które zarejestrują się do 08.03.2018
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: ssbellonakalisz@gmail.com

Link do przepisów IPSC na http://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/
Wszelkie obowiązujące procedury testu kompetencyjnego na:  http://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2016/02/Egzamin_IPSC_Regulamin_Tory_v1.61.pdf

Zapraszam Grzegorz Namysł tel.885 867 867

INCORSA Cup 2018 – zapytanie/propozycja organizatorów

Koleżanki i Koledzy,

zaskoczyła nas ilość zgłoszeń chętnych do udziału w naszych kwietniowych zawodach INCORSA CUP i to zarówno po stronie samych strzelców jak i sędziów. Wszystkie przewidziane miejsca na tę imprezę zostały zarezerwowane przez naszych gości w ciągu 10 godzin, mimo ich ogłoszenia w porze nocnej w dniu 22.lutego. Dlatego organizatorzy w celu umożliwienia spotkania się w Drużbicach większej ilości sympatyków tej cieszącej się tradycyjnie już dużym zainteresowaniem imprezy i stworzenia Wam bardziej komfortowych warunków współzawodnictwa proponują Wam taki układ :

1. Uruchomimy rejestrator także na zawody w sobotę dnia 14 kwietnia czyniąc z tej imprezy zawody dwudniowe. Będzie dodatkowo 6 teamów w podziale na dwie tury czasowe po 3 teamy. Pierwsze 4 teamy rozpoczną zawody o godzinie 9:00 a kolejne 4 o godzinie 13:30. Będzie dodatkowo 8 teamów w podziale na dwie tury czasowe po 4 teamy. Decyzja ta wiąże się jednak z przeniesieniem pre-matchu na piątek 13. lutego. Piątek jest dniem pracy, więc nie każdemu sędziemu, który aplikuje na aktualny termin ta zmiana będzie odpowiadać. Dlatego mamy kolejną propozycję.

2. Sędziowie, którzy aplikują na obecny termin, a nie mogą przyjechać z racji obowiązków służbowych na nowy termin pre-matchu w piątek, strzelali by w sobotę, a sędziowali w niedzielę. Ci natomiast z piątku strzelają w nowym terminie, a sędziują w sobotę. W ten sposób umożliwimy uzyskanie przez większą ilość sędziów punktów niezbędnych dla ich awansu w nowym systemie oceny przez NROI obowiązującym w tym roku.. Wydaje się nam to bardziej sprawiedliwe i czytelne niż arbitralne decyzje wyboru 20 sędziów przy ponad 60 aplikujących. Decyzja taka wiąże się jednak z kwestią ekonomiczną, która może rzutować na wynik finansowy zawodów. Dlatego RM dokona wyboru składu sędziowskiego, wg kryteriów kompetencji i potrzeb prawidłowego i bezpiecznego przebiegu zawodów, a reszcie sędziów zaproponuje pracę w systemie woluntariatu.

2.1. Sędzia niestrzelający otrzyma dietę wg. dotychczasowych zasad.

2.2. Sędzia strzelający z wyboru RM otrzymuje pełny pakiet przysługujących mu świadczeń.

2.3. Sędzia strzelający jako woluntariusz płaci 50 % stawki podstawowej opłaty startowej przelewem, otrzymuje obiad, resztę kosztów uczestnictwa ponosi jednak sam.

3. Postawienie sprawy w ten sposób przez organizatorów wydaje się nam uczciwe.

3.1 Pracujesz – strzelasz – masz komunikat sędziowski – dzielisz się kosztami z organizatorem, nie obniżając standardu zawodów.

4. Ponieważ nie mamy jeszcze doświadczenia w organizacji tak dużych zawodów na strzelnicy w Drużbicach, a i pogoda o tej porze roku jest nieprzewidywalna, poprosimy 22 już zarejestrowanych strzelców na niedzielne zawody o przeniesienie się w ramach dokonanej rejestracji na sobotę. Te dwa teamy zostaną zlikwidowane ograniczając ich liczbę do 12. / 6 porannych i 6 popołudniowych /. Pozwoli nam to na zamknięcie zawodów ok. godz. 16:00 bez pośpiechu i nocnych Waszych powrotów do domów.

5. Sprawę samego przeniesienia po przekazaniu nam decyzji przez zainteresowanych załatwi biuro organizatora. Przepraszamy za zamieszanie, ale to są zawody dla Was organizowane i nie chcemy, aby refleks i przypadek decydował o tym czy ktoś ma przyjemność bycia z kolegami na takiej imprezie, czy mu się ją zabiera. Umasowienie ruchu strzeleckiego powoduje, pewne przewartościowania w dotychczasowym postrzeganiu tego typu zawodów i wydaje nam się, że sytuacja ta nie będzie dotyczyła tylko tych dedykowanych zawodów.

SPONSORZY

Adam Pikul, MD
Łukasz Kowalski, MD

III Mistrzostwa Polski w strzelbie IPSC

Ruszyły zapisy na  III Mistrzostwa Polski w strzelbie IPSC. Więcej na stronie ZSD

Związek Strzelectwa Dynamicznego has a great pleasure of inviting all our members and well-wishers to the 3rd edition of Polish IPSC Shotgun Championship Level III match. The event will take place from 12-13th of May 2018 at the shooting range in Starachowice

We are looking forward to welcoming our annual competitors as well as new competitors that have just started their adventure with IPSC.  Competitors will be checked against their regional IPSC competitors lists.

The official invitation can be downloaded here. A detailed procedure can be found here

This match is sponsored by FAM PIONKI

 

A lottery will take place after the main match.

Egzamin kompetencyjny 03.03.2018 KSK Pretor

Klub Sportowo Kolekcjonerski PRETOR ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na egzamin kompetencyjny na zawodników IPSC.

Egzamin zostanie przeprowadzony na strzelnicy KSK PRETOR w Racławiu w dniu 03.03.2018. Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36. Do egzaminu wymagana jest licencja PZSS. Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 10:00.
Koszt egzaminu to 70zł. Zapisy na egzamin TYLKO za pomocą formularzahttps://goo.gl/forms/OEcbRSiMxR2jmtCF3
Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby które zarejestrują się do 28.02.2018 i dokonają opłaty na konto nr 25 1050 1911 1000 0090 3053 1314

Pytania prosimy kierować pod adres: info@kskpretor.pl .
Link do przepisów IPSC
http://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/
Regulamin Egzaminu
http://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2016/02/Egzamin_IPSC_Regulamin_Tory_v1.61.pdf

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku braku chętnych.

Pistolet, Puchar Polski 2018, Runda 1 – L2 – INCORSA Cup 2018 – 15.04 Drużbice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy,

chcąc utrzymać poziom organizacyjny tegorocznej edycji zawodów Incorsa CUP 2018 do którego przez ostatnie lata dążyliśmy, pomimo utraty strzelnicy w Zielonkach, z uwagi na przewlekłość prac remontowych obiektu w Starachowicach, zmuszeni jesteśmy na przeniesienie tej prestiżowej dla nas i środowiska strzelców IPSC imprezy do nowego obiektu położonego w gminie Drużbice k. Bełchatowa.  Nowo oddana strzelnica, położona centralnie u zbiegu autostrad A1, A2, S8, należąca do klubu Sigma Shooting, dająca możliwość budowy 10 torów powinna w tym roku pozwolić na zapewnienie Wam komfortu i warunków do jakich byliście przez lata przyzwyczajeni. Mimo przychylności administratora obiektu w Starachowicach KS Świt i przyjaźni jaka w ostatnim okresie połączyła zarządy obu klubów, nie ma w chwili obecnej możliwości przeprowadzenia tam zawodów levelu III. Generalny remont znanej Wam z poprzednich edycji imprez Incorsa i Cracow Open strzelnicy, umożliwi prawdopodobnie jesienią tego roku, a na pewno już w niedalekiej przyszłości organizację zawodów na najwyższym poziomie.

W Polsce trwa gwałtowny proces upowszechniania się strzelectwa we wszystkich jego formach, powstają nowe ugrupowania miłośników tego sportu, kolekcjonerów broni, szkółek strzeleckich i różnych form edukacji paramilitarnej. Do tego potrzebne są obiekty. Jest ich nadal mało, a te powstające napotykają na liczne bariery i ograniczenia. Dlatego należy cieszyć się tym co w danej chwili posiadamy i z tego jakie perspektywy ma ten sport w Polsce, dzięki właściwemu klimatowi tworzonemu przez władze PZSS i jego agendy wojewódzkie. Bardzo ważny jest też zapał i inicjatywa oddolna samych strzelców. Dzięki takiemu zaangażowaniu powstał klub Sigma Shooting i obiekt wybudowany w parę miesięcy w centrum Polski.

Zapał i zaangażowanie zarządu tego klubu wraz z naszym doświadczeniem w organizacji największych imprez sportowych w kraju daje szansę na doskonałą zabawę i nowe doświadczenia całego środowiska IPSC.

Przepraszając za zmianę lokalizacji tegorocznej edycji INCORSY CUP na 3 miesiące przed jej rozpoczęciem, zapraszamy wszystkich, którzy przez lata nabyli sentyment do tej dedykowanej – jednej z najstarszych imprez w środowisku strzelców dynamicznych w Regionie – do Drużbic – nowego miejsca, nowego doświadczenia i nowej przygody.

Wspólnie z Sigmą Shooting postaramy się zapewnić Wam wszystkim, bezpieczne i na miarę możliwości komfortowe warunki, przeżycia tej jednodniowej imprezy, a sponsorzy Incorsa – Warszawa, Halinka Arms i FAM-Pionki zadbają o atrakcyjne upominki i wspomnienia.

REJESTRACJA

 

 

 

 

 

 

Rejestrator, z uwagi na nowe wymogi związane z przewozem broni dla naszych kolegów zza wschodniej granicy, już działa. Zapraszamy serdecznie!!!
Za przesunięcie terminu także przepraszamy.
Mamy już zagwarantowaną bazę noclegową dla części Was w promieniu 20 km od obiektu oraz obiad podczas zawodów na pobliskiej farmie.
Zapraszamy serdecznie wspólnie z Sigma Shooting na tę pierwszą w tym roku imprezę zaliczaną do Grand Prix Polski – LII INCORSA Cup 2018.

Do zobaczenia 15. kwietnia w Drużbicach.

Adam Pikul
Prezydent ZSD Kraków