Panel logowania

Składki 2017

Składki IPSC za rok 2017r. będą przyjmowane na konto MZSS (mamy tam wydzielone subkonto Regionu IPSC Polska).

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków

Bank Zachodni WBK, nr konta:
49 1500 1979 1219 7003 4124 0000

Bardzo proszę o WSZYSTKICH wypełnienie i wysłanie DEKLARACJI celem uzupełnienia brakujących danych kontaktowych

Wymagane opisy wpłat składek:
1. Składki od osób strzelających IPSC z broni palnej:
W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC 2017, NAZWISKO i imię, KLUB – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

2. Składki od osób strzelających tylko IPSC Action Air (z pneumatyków):
W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC AA 2017, NAZWISKO i imię, KLUB – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

Informuję, że ze względu na konieczność terminowego regulowania zobowiązań wobec światowych władz IPSC ustalam następujące zasady wpłaty składek IPSC za rok 2017:
– składka opłacona do 31.01.2017 wynosi 100,00 PLN
– składka opłacona po tym terminie wynosi 120,00 PLN
– składka od dorosłych, nowo wstępujących w nasze szeregi wynosi 50,00 PLN – za pierwszy rok!!!
– składka od juniorów (do ukończenia 18 lat) wynosi 20,00 PLN
– składka Action Air (bez względu na wiek) wynosi 20,00 PLN

Wysokość składki związana jest, w głównej mierze, z planowanym wspieraniu organizatorów Mistrzostw Polski w Karabinie, Strzelbie i Pistolecie IPSC, przygotowaniem medali oraz pucharów na zawody Rankingowe Grand Prix IPSC w kraju a także wsparciem dla oficjalnej reprezentacji kraju.

Data urodzenia nie będzie publikowana na liście członków IPSC Poland. Jest potrzebna do opisu kategorii wiekowej oraz przygotowania bazy zawodników uprawnionych do startów w zawodach IPSC poziomu level II i wyższego (w programie WinMSS).

Jednocześnie informuję, że aktualizacja listy zawodników na podstawie wpłat (i oczywiście spełnienia wszystkich wymagań dla nowych członków) odbywać się będzie dwa razy w miesiącu – na koniec pierwszego i trzeciego tygodnia.

 
DR IPSC Polska
Łukasz Borkowski.

Informacje dodatkowe, wyjaśniające:

W roku 2017 nie ma wpisowego.

Składka IPSC PL 2017 od strzelców z broni palnej:
 

Osoby w wieku do dnia ukończenia 18 lat (Juniorzy wg kategorii IPSC) = 20zł

Składka IPSC PL Action Air 2017 (pistolet pneumatyczny):
Bez względu na wiek = 20zł

Wpis na odpowiednią listę zawodników IPSC PL nastąpić może jedynie:

– po wpływie składki na konto pod warunkiem, że jest opisana w wymagany sposób,

– zostanie także wypełniona umieszczona na stronie Deklaracja.