Panel logowania

Egzamin kompetencyjny 1 marca 2020


Klub Strzelecki ” Kasztelan” LOK Rzeszów organizuje egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska, który odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej PZŁ Bór koło Głogowa Małopolskiego


Dnia 01-03-2020r. o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska, do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub są w trakcie oczekiwania na wydanie licencji.
Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przepisów IPSC.
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36, zapisy na egzamin w klubie.
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostaną dopuszczone do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu- 70 zł.

Mariusz Duda

Dodaj komentarz