Panel logowania

Egzamin kompetencyjny 1 sierpnia 2020 Szczecin

Zapraszamy chętnych na egzamin kompetencyjny IPSC

Miejsce: Strzelnica STS „Borowiec” Stare Czarnowo, dojazd: https://sts.org.pl/dojazd-do-strzelnicy/

Harmonogram: godz. 10:00 – kurs przygotowawczy

                       godz. 12:00 – część teoretyczna, godz. 13:00 część praktyczna

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Koszt egzaminu – 0 PLN Koszty organizacyjne: 50 PLN

Kontakt:
Egzaminator – Artur Piasecki, tel. 514828292

Zapisy poprzez e-mail: asj.piasecki@gmail.com

Dodaj komentarz