Panel logowania

Egzamin Kompetencyjny 25.11.2020

Zapraszam na kurs i egzamin kompetencyjny IPSC Termin : 25.11.2020 r. Sobota godz. 1500

Miejsce: Strzelnica Bastion

Dłużyna Dolna 68b

59-930 Pieńsk

https://goo.gl/maps/bZGE9j7tH35i2onB8

W obiekcie znajduje się toaleta.

Harmonogram: godz. 15:00 (kurs przygotowawczy), godz. 16:00 (egzamin część teoretyczna), godz. 16:30 (egzamin część praktyczna)

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok i wiedzę z zakresu przepisów IPSC.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Jak wygląda część praktyczna można sprawdzić tutaj:

Koszt kursu: 150 zł

Koszt egzaminu 0zł

Kontakt:

Egzaminator – Bartosz Szczęsny

e-mail: rysiek@rangesolutions.pl

Dodaj komentarz