Panel logowania

Egzamin Kompetencyjny IPSC – Mątki 23.10.16

Dnia 23.10.2016 o godzinie 8:00 na strzelnicy w Mątkach odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska.
Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS, wpłacą na konto WSS Jonkowo 50 zł za przygotowanie materiałów do egzaminu i przedstawią potwierdzenie wpłaty.
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.:broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt, pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36.
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Egzaminator Jacek Ostrzycki

Wojciech Giecko – kontakt – wwgiecko67@gazeta.pl 

 

Dodaj komentarz