Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Egzamin Kompetencyjny IPSC – Pawłów w okolicach Opola

Termin 9.12.2018 godz 0900-1100

Miejsce: Pawłów ul. Poligonowa (Centrum Strzeleckie DEER – dokładna lokalizacja w mapach google)

Egzaminator: Tadeusz Fabisiak

Opłaty: 60 zł

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Osoby, które zaliczą egzamin teoretyczny są dopuszczone do egzaminu praktycznego.
Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSS oraz broń i amunicję wraz z wyposażeniem zgodnym z przepisami IPSC.

Odpowiedzialny za przygotowanie egzaminu oraz zgłoszenia na egzamin: Tadeusz Fabisiak tel. 796502088

Dodaj komentarz