Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Egzamin Kompetencyjny IPSC Polska – 25.05.19 Czarnoty

Termin : 25.05.2019 r. (Sobota) godz. 13:00
Miejsce: Strzelnica w Czarnotach http://www.pskbpiss.pl/nasza-strzelnica/ 
Harmonogram: godz. 13:00 (egzamin część teoretyczna), godz. 14:00 (egzamin część praktyczna)

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2019 rok i wiedzę z zakresu przepisów IPSC. 
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z minimum dwoma magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. 

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 . 
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. 

Koszt wynajmu strzelnicy: 30 zł (egzamin – broń i amunicja własna)

Dodatkowo dla zainteresowanych odbędzie się kurs przygotowawczy do uczestnictwa w rywalizacji sportowej oraz egzaminu kompetencyjnego.
Kurs rozpocznie się o godz. 10:00 

Koszt: 100 zł (kurs przygotowawczy)

Kontakt:

Egzaminator – Ignacy Eidrigevicius 
e-mail: sztukadynamiki@gmail.comZapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmiv3iba6WvXBQ6pwn6Xpv2eAblobxfSNQcPW75-3saVAFpg/viewform?fbclid=IwAR1O3I1b23NuSNiWvtTh_9WSrXXzxjIC8YTldn817OG1Is3gggYtDhXHIOk

Dodaj komentarz