Panel logowania

Egzamin Kompetencyjny IPSC – Wrocław, 12.12.2016 r.

Data: 12.12.2016 r. Godz.: 18:00
Miejsce: Wrocław, Strzelnica WAR ZONE, ul. Sztabowa 32

Egzaminator: Janusz Kuliś

Opłata: 70 zł, płatna na miejscu. Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani wyposażenia dla zdających.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko; Klub; PESEL; numer aktualnej licencji zawodniczej PZSS.
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia tylko internetowe najpóźniej do dnia 05.12.2016 r.: wss@strzelnica.org

Dodaj komentarz