Panel logowania

Egzamin kompetencyjny na strzelca IPSC 22.01.2020, Lublewo Gdańskie, Klub CZ5


Informujemy, że w dniu 22.01.2020 o godz.11.00 na strzelnicy sportowo-myśliwskiej „Czapla” w Lublewie Gdańskim odbędzie się egzamin kompetencyjny dla kandydatów na zawodników IPSC.
Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Osoby, które zaliczą egzamin teoretyczny są dopuszczone do egzaminu praktycznego.
Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSS oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za egzamin na konto nr 83 1940 1076 3178 0000 0000,  Klub CZ5,  83-050 Lublewo Gdańskie ul. Wojska Polskiego 30.
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku, długopis.
Egzamin odbywa się zgodnie z regulaminem: https://ipsc-pl.org/wp-kontent/uploads/2016/02/Egzamin_IPSC_Regulamin_Tory_v1.61.pdf

Koszta egzaminu – 100 zł płatne wyłącznie na konto klubu. Osoby chętne na egzamin proszone są o wysyłanie zgłoszeń na e-mail: strzelnica.lublewo@wp.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy klubu, numeru licencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Informacje dodatkowe: Aleksandra Czapla  tel. 607-667-606

Dodaj komentarz