Panel logowania

Egzamin kompetencyjny

Dnia 07-12-2019r. o godzinie 09:00 na strzelnicy Hubertech ul. Energetyków 2A , Jaworzno odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska.

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2019 rok. Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przepisów „PISTOLET IPSC”.

Zapisy na maila: klub@expert.jaworzno.pl

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.(optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory pistoletowe z minimalną ilością strzałów 36 .

Przepisy ipsc: https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019-set.pdf Uwaga: na części teoretycznej egzaminu, będzie też kilka pytań ze strzelby i karabinu ipsc, tu są przepisy:

https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesShotgun-PL-2019-set.pdfhttps://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesRifle-PL-2019-set.pdf
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.
Organizator: KS Expert Lok Jaworzno

Koszt egzaminu- 100 zł (płatne na miejscu)

W razie pytań prosimy o kontakt- klub@expert.jaworzno.pl

Dodaj komentarz