Panel logowania

Egzaminy kompetencyjne – 25.07.2020, 23.08.2020, 17.10.2020, 21.11.2020

W dniach 25 lipca, 23 sierpnia, 17 października i 21 listopada bieżącego roku na  strzelnicy sportowej w Nowolipsku k/Chocza zostaną zorganizowane dla wszystkich chętnych egzaminy kompetencyjne na zawodników IPSC. Egzaminy odbędą się w br. terminach klubowych zawodów IPSC.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 13:00.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań)
oraz praktycznej – trzy tory z minimalną ilością strzałów 36 szt.

Przystępujący do egzaminu musi posiadać ważną licencję zawodniczą PZSS.

Broń i amunicja własna. Amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.

Istnieje możliwość udostępnienia broni i amunicji klubowej – pistolet Glock 17.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie będą dopuszczone do egzaminu praktycznego.

Koszt egzaminu wynosi            0,00 zł.

Koszty organizacyjne              50,00 zł.

Koszt broni i amunicji klubowej na egzamin 50,00 zł.

Zapisy na egzamin za pomocą formularza na http://www.bellona.kalisz.pl/ lub mailowo ssbellonakalisz@gmail.com z podaniem: Imienia, NAZWISKA, nr licencji PZSS, adresu email, nr telefonu kontaktowego, pełnej nazwy klubu, terminu egzaminu i informacji o zabezpieczeniu broni i amunicji klubowej.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby które zarejestrują się w w/w sposób do czwartku włącznie na dwa dni przed terminem egzaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: ssbellonakalisz@gmail.com

Link do przepisów IPSC na https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/

Wszelkie obowiązujące procedury testu kompetencyjnego na: https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/Egzamin_IPSC_Regulamin_Tory_Instrukcja_v1_62.pdf

Zdanie egzaminu kompetencyjnego IPSC niezbędne jest do dopuszczenia udziału
w zawodach IPSC poziomu Level 2 i wyższych
.

Głównym celem egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów IPSC oraz umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Zapraszam Grzegorz Namysł

t. 885 867 867

Dodaj komentarz