Panel logowania

Kurs i egzamin kompetencyjny IPSC w Sosnowcu

Termin: sobota- 08.02.2020 r.

Kurs rozpocznie się o 10.00, egzamin teoretyczny o 11.00, egzamin praktyczny o  12.00.

Miejsce: Strzelnica zamknięta KS Gwardia 1924 w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich126B

Kurs przygotowawczy do egzaminu jest nieobowiązkowy. Zakres kursu obejmuje omówienie najważniejszych zasad i przepisów IPSC.

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok  lub mają złożony wniosek o przedłużenie licencji na 2020 rok oraz posiadają wiedzę z zakresu przepisów IPSC.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test – 20 pytań) oraz praktycznej trzy tory IPSC z liczbą punktowanych strzałów : 36.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń, minimum dwa magazynki, amunicja minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.

Istnieje możliwość użyczenia broni i amunicji ze strzelnicy.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. REGULANIN.

Koszt kursu: 150 zł ( dla klubowiczów KS Gwardia  1924:  100 zł)

Koszt egzaminu: 100 zł

Rejestracja: strzelnica@o2.pl

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, klub, nr licencji PZSS, adres mailowy, nr telefonu.

Egzaminator:  Zbigniew Kaletka –  zkkaletka@wp.pl

Dodaj komentarz