Panel logowania

Kurs na sędziego RM

W dniu 27.08.2020r. W Parzęczewie odbędzie się egzamin na sędziego klasy państwowej Range Master (RM), składający się z testu wiedzy oraz rozmowy z komisją egzaminacyjną.

Skład komisji egzaminacyjnej:

Antoni KAMIŃSKI – Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Wiesław Geno SIODA – p.o. Dyrektor Regionu IPSC Polska

Dariusz MIERZEJEWSKI – Przewodniczący NROI Polska

Kandydaci na egzamin muszą spełniać wymogi zawarte w „Warunkach promocji w NROI”

Kandydaci chcący wziąć udział w/w egzaminie proszeni są o zgłoszenie tego faktu na adres nroi@ipsc-pl.org oraz przesłanie wypełnionej Karty pracy sędziego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2020r.

Przewodniczący NROI PolskaDariusz Mierzejewski

Dodaj komentarz