Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Sędziowie

UWAGA!!!

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,

Pod adresem nroi.pl, uruchomiliśmy testy kompetencyjne dla sędziów, którzy chcą uaktualnić swój status na liście sędziów NROI.

Obecnie wszyscy sędziowie są zaznaczeni na kolor czerwony. Aby zmienić ten status, należy zaliczyć elektroniczne seminarium na rok 2018 oraz zdać testy kompetencyjne.

Zarówno seminarium, jak i testy dostępne są pod linkiem (testy.nroi.pl) na stronie nroi.pl. Logowanie następuje przez podanie takiego samego loginu i hasła, jak do portalu sędziowskiego NROI.

Mechanizm potwierdzania uprawnień sędziowskich skonstruowany jest w taki sposób, iż każdy sędzia, który zaloguje się do modułu testów kompetencyjnych (testy.nroi.pl), w pierwszej kolejności musi potwierdzić przeczytanie seminarium na 2018 rok. Po tej operacji zostają udostępnione do zaliczenia testy ze znajomości przepisów, z trzech rodzajów broni (pistolet, karabin, strzelba).

Poszczególne rodzaje testów (pistolet, karabin, strzelba) są dostępne dla sędziów, zgodnie z ich uprawnieniami wypełnionymi w portalu. Jeżeli sędzia nie posiada uprawnień np. do strzelby, testy na ten rodzaj broni nie będą widoczne.

W najbliższym czasie nastąpi znaczne rozszerzenie ilości pytań testowych.

Wszelkie problemy techniczne związane np. z logowaniem do modułu, czy widocznością testów, prosimy zgłaszać pod adres e-mail: it@nroi.pl


Lista zawiera imiona i nazwiska sędziów, którzy zapoznali się częścią teoretyczną seminarium sędziowskiego NROI na 2018 rok, zaliczyli test z przepisów poszczególnych dyscyplin IPSC  oraz są na liście zawodników IPSC.

Osoby podświetlone na czerwono zaliczyły seminarium sędziowskie NROI w 2017 r. ale jeszcze nie zaliczyły seminarium sędziowskiego NROI na 2018 r. zakończonego zdaniem egzaminu z danej dyscypliny.

Wszyscy sędziowie, których nr licencji jest nie ujęty na powyższej liście proszeni są o przesłanie nr swojej licencji na adres nroi.

Jeżeli według Ciebie kogoś brakuje to prosimy o sprawdzenie czy:

a) dany sędzia znajduje się na liście Regionu IPSC Polska;

b) przed ostatnią aktualizacją zaliczył seminarium sędziowskie na br. oraz zaliczył test z danej dyscypliny IPSC;

jeżeli powyższe jest spełnione wówczas poprosimy o taką informację celem wyjaśnienia.

Warunki promocji na wyższy stopień w NROI Polska zatwierdzone przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS są dostępne TU!.

Aktualizacje odbywają się co dwa miesiące ok 25.

Stan na 14.03.2019 

NAZWISKO IMIĘ LICENCJA PZSS NROI IROA 
PISTOLET KARABIN STRZELBA AA Stats
ADAMIAK Piotr 8248/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ADAMOWICZ Tomasz 8133/II/16 RO KAND. RO KAND. RO RO
AMER Tomasz 2637/II/10 RO
ANDRZEJEWSKI Michał 6834/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BAJDAN Tomasz 9532/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BALCEREK Marcin 8810/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BASZCZUK Zbigniew 9714/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BAZYLEWICZ Tadeusz 7164/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BEREZOWSKI Paweł 6838/I/18 CRO CRO CRO CRO
BIELIŃSKI Jarosław 1230/I/10 CRO
BIELIŃSKI Artur 5955/II RO RO RO
BIENIAS Marcin 7512/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BISMOR Dariusz 6627/II/16 RO RO RO RO
BOGDAŃSKI Michał 7699/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BOJANOWSKI Piotr 1829/I/16 CRO CRO CRO CRO
BORKOWSKI Jakub 9307/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BORKOWSKI Łukasz 3850/I/11 CRO CRO CRO CRO
BRODEWICZ Wiesław 9976/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BRZEZIŃSKI Dariusz 8459/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BURZEC Wiesław 1250/P/11 RM RM RM RM
CHMIELEWSKI Sławomir 7275/II RO KAND. RO KAND. RO RO
CIECHANOWSKI Tomasz 6072/II/18 RO RO RO
CIERPICA Tomasz 6787/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
CIESIELSKA Jolanta 7246/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
CIOSEK Łukasz 8136/II/18 RO RO RO RO
CZAPLA Aleksandra 3271/I/13 CRO CRO CRO CRO RO
CZEKALA Dorota 8593/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
CZEKALA Tomasz 4848/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
DĄBROWSKI Dariusz 1453/I/10 CRO CRO CRO CRO RO
DE SZYMEROWSKI Artur 10493/III/18 KAND. RO
DMUCHOWSKI Damian 7369/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
DROŻDŻ Halina 5294/I/18 CRO CRO CRO CRO
DUDA Mariusz 5295/II/17 RO RO RO RO
DZIUBANY Andrzej RO RO RO RO
FABISIAK Tadeusz 3783/III/10 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
FILIPCZAK Wojciech 2271/II/18 RO RO RO RO
FROST Zbigniew 2641/II RO RO RO RO
FURMAŃSKI Radosław 3362/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GALANCIAK Przemysław 5961/II/15 RO RO RO RO
GIECKO Wojciech 1528/II/17 RO RO RO RO
GIRYCKI Rafał 6789/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GŁUCH Jacek 8138/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GŁUCH Marcin 3900/II/18 RO RO RO RO
GOŚLICKI Rafał 5927/I/18 CRO CRO CRO CRO RO
GÓRKA Tadeusz 3167/I/18 CRO CRO CRO CRO
GÓRSKI Dominik 3062/I CRO CRO CRO CRO
GÓŹDŹ Piotr 10420/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GRUSZCZYŃSKI Jacek 4959/I/18 CRO CRO CRO CRO SO RO
HARĘŻA Damian 7704/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
HOCZYK Andrzej 3288/II/15 RO RO RO RO
IGNAS Antoni 9028/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JANAS Dariusz 10285/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JANICKI Piotr 10300/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JANUS Bartosz 10840/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JAROSIEWICZ Szymon 9316/II/18 RO RO RO RO
JARZĄBEK Adrianna 7726/II/18 RO RO RO RO
JASTRZĘBSKI Piotr 1101/III/13 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JENDRZEJCZAK Przemek 9029/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KALETKA Zbigniew 3789/I/18 CRO CRO CRO CRO
KARAŚ Rafał 1466/I CRO CRO
KARCZ Krzysztof 10843/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KARKUTKIEWICZ Mariusz 2623/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KĘDZIERSKI Dariusz 10422/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KINDELA Krzysztof 72449/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KLAGA Janusz 5470/III/13 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOBUS Marcin 8950/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOCIOŁEK Jacek 6300/II RO RO RO RO
KOCHAN Grzegorz 11478/III/18 Kand. RO Kand. RO Kand. RO Kand. RO
KOCHANOWICZ Rafał 10240/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOCOŃ Wojciech 7728/II/17 RO KAND. RO KAND. RO RO
KOLEŚNIKOWSKI Piotr 9845/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOLOWCA Krzysztof 1206/II/17 RO RO RO RO
KOPIEC Marian 4336/I CRO CRO CRO CRO
KOPUT Jurand 1482/I/18 CRO CRO CRO CRO
KORONKIEWICZ Michał 5888/II/18 RO RO RO RO
KOSIŃSKI Tomasz 7644/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KRAUZE Marek 10445/III/19 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOWALSKI Łukasz 7564/II/16 RO KAND. RO KAND. RO RO
KRAWCZYK Krzysztof 9720/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KRUPINSKI Aleksander 11479/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KRÓLSKI Bartosz 10847/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KUBACKI Piotr 9767/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KUBICZ Zbigniew 1582/P RM RM RM RM RO
KUCHARSKI Leszek 1467/I CRO CRO CRO CRO
KUCHARSKI Tomasz 1583/I/10 CRO CRO CRO CRO
KUCPER Tomasz 9538/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KUCZYŃSKI Piotr 1009/II/10 RO RO RO RO
KUDLIŃSKI Jakub 7634/II/16 RO RO RO RO
KULIŚ Janusz 0621/P RM RM RM RM
KWIECIEŃ Stanisław 3568/P RM RM RM RM CRO
LEWANDOWSKI Przemysław 1275/P/11 RM RM RM
LIPKA Jacek CRO CRO CRO CRO
LIPSKI Grzegorz 8141/II/18 RO RO RO RO
LIS Krzysztof 9722/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
LORENC Michał 11481/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
LUTY Witold 10210/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŁAPTAŚ Łukasz 9644/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŁASTOWSKI Sebastian 6080/II/18 RO RO RO RO
ŁOŚ Krzysztof 4250/I/18 CRO RO RO CRO SO
MADAJEWSKA Marta 6795/II/18 RO RO RO RO SO
MADAJEWSKI Leszek 5310/I/18 CRO CRO CRO CRO SO RO
MAMOS Michał 9486/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
MARCIŃCZYK Tomasz 7551/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
MARKOWSKI Marek 8143/II/18 RO KAND. RO KAND. RO RO
MASTALIŃSKI Zdzisław 5972/II RO RO RO RO
MATUSZCZAK Łukasz 7730/II/17 RO KAND. RO KAND. RO RO
MICHALSKI Mariusz 8030/III KAND. RO KAND. RO
MIERZEJEWSKI Dariusz 1280/I/16 CRO CRO CRO CRO
MIKSZA Maciej 3301/I/13 CRO CRO CRO CRO RO
MIKSZA Krystian 6084/II RO RO RO RO
MINKOWSKI Adam 7514/II/18 RO RO RO RO
MOSAKOWSKI Piotr 2285/I/18 CRO RO RO CRO
MUCHALSKI Karol 9434/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
NAMYSŁ Grzegorz 1086/I CRO CRO CRO CRO
NIEWIADOMSKI Piotr 3143/II/17 RO RO RO RO
NOGA Tadeusz 1251/I CRO CRO CRO CRO
NOWAK Marcin 7647/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
NOWOSAD Janusz 8145/II/18 RO RO RO RO
NOWICKI Grzegorz 3793/II/18 RO RO RO RO
OCZESAŁA Krzysztof 0479/P RM RM RM RM
OKONIEWSKA Magdalena 9543/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OKONIEWSKI Artur 9544/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OLECH Paweł 7233/II/17 RO RO RO RO
ORLIŃSKI Dominik 7810/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OSTROWSKI Daniel 7711/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OSIECKI Konrad 7254/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PACZKOWSKI Andrzej 9516/III KAND. RO
PALUSZYŃSKI Paweł 11719/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PANIEŃSKI Paweł 9375/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PAWIŁOJĆ Sebastian 2204/III KAND. RO
PAWLAK Aleksander KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PAWLIKOWSKI Maciej 5529/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PIASECKI Artur 10370/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PIKUL Adam 2193/II RO RO RO RO
PIKUL Łukasz 6303/III/14 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PIOTROWSKI Konrad 7540/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POGORZELSKI Krystian 10823/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POKLEWSKI Aleksander 7145/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POPŁAWSKI Grzegorz 1287/I/11 CRO CRO CRO
PUTSEYEU Anatoli 10414/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POLAK Tomasz 6088/II RO RO RO RO
RABIEGA Wojciech 6304/II/16 RO RO RO RO
RADUCHOWSKI Bartosz 11482/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
RADULSKI Marek 10826/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
RADZION Marian 1111/III/13 KAND. RO KAND. RO KAND. RO
REDECKI Tomasz 1290/P RM RM RM
ROGOZIŃSKI Stefan 5388/II RO RO RO RO
ROKITA Zbigniew 5608/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ROZNOCH Michał 11483/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ROŻYŃSKI Michał 8148/II/18 RO RO RO RO
RUDZIŃSKI Krzysztof 10294/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
RYBKA Mateusz 11727/III/19 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
RYPIEŃ Szymon 11492/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SADŁOŃ Bartosz 5163/II/17 RO RO RO RO
SANECZNIK Krzysztof 1586/I/ CRO CRO CRO CRO
SARNA Marta 11493/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SCHUPPIK Dariusz 1309/I/17 CRO CRO CRO CRO
SIODA Wiesław 2185/P RM RM RM RM SO CRO, SO
SIODA Katarzyna 3570/I CRO CRO CRO CRO RO
SIUDA Krzysztof 3781/I/13 CRO CRO CRO CRO
SKALSKI Kamil 7716/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SKOWRON Marcin 0733/II/17 RO RO RO RO
SKWAREK Anna 8266/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SOBKOWSKI Dariusz 7737/II/17 RO KAND. RO KAND. RO RO
SOKOŁOWSKI Leszek 1229/P RM RM RM RM
SOSNOWSKI Łukasz 6091/II RO RO RO RO
SOWA Tomasz 4603/II RO RO RO RO
STAŃCZYK Anna 9550/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
STARZYŃSKI Piotr 8836/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
STAWIARSKI Marcin 9963/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
STEFANIAK Sebastian 8219/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
STRĄCZEK Krzysztof 10439/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
STRYJECKI Tomasz 11517/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SZMAGLIŃSKI Piotr 6092/II/14 RO RO RO RO
SZPILEWICZ Michał 6093/II RO RO RO RO
SZUBA Zbigniew 7656/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SZUMIELEWICZ Michał 0537/II/09 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SZYMANEK Arkadiusz 1090/II RO RO RO RO
SZYMANIAK Wiktoria 6688/II/17 RO RO RO RO
ŚLIWIŃSKA Małgorzata 7515/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŚWIĆ Marcin 10861/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŚWIERCZEK Zbigniew 1310/P/07 RM RM RM RM
TABASZEWSKA Agnieszka 5615/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TALAREK Andrzej 7503/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TALAŚKA Marcin 6094/II/16 RO RO RO RO
TOKARSKI Radosław 9552/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TOMANEK Rafał 5095/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TROJANOWSKI Jakub 10394/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WANIOŁKA Marcin 1358/II/11 RO
WARCZAK Maciej 8153/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WARDĘCKI Adam 8223/III KAND. RO
WARMIJAK Piotr 6835/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WIECZOREK Grzegorz 7571/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WELOGÓRSKI Maciej 7242/III18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WILKOS Grzegorz 10396/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WITKOWSKI Paweł 8154/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WIŚNIEWSKA Agnieszka 7661/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WŁOCZEWSKI Adam 4599/I/18 CRO CRO CRO CRO
WÓJCIK Jakub 7662/III/16 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WÓJCIK Jarosław 10020/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WÓJCIK Mariusz 7663/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WRONA Robert 1311/P/17 RM RM RM RM
WRÓBEL Artur 7664/II/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WRÓBEL Dariusz 10296/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WRZAŁEK Juliusz 11486/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WRZESIŃSKA Agata 5939/I/18 CRO CRO CRO CRO SO SO
WRZESIŃSKI Przemysław 5940/I/18 CRO CRO CRO CRO RO
WYZGAŁA Robert 4012/I/15 CRO CRO CRO CRO
ZAJEGA Jarosław 7665/II/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ZAŁUSKA Witold 3835/II/18 RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ZAWADA Krzysztof 8473/II/18 RO RO RO RO
ZAWIERUCHA Bartłomiej 11487/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ZAWIERUCHA Dorota 11488/III/18 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ZDRAL Przemysław 9729/III/17 KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO