Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Sędziowie

UWAGA!!!

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy sędziowie NROI,

Pod adresem nroi.pl, uruchomiliśmy testy kompetencyjne dla sędziów, którzy chcą uaktualnić swój status na liście sędziów NROI.

Obecnie wszyscy sędziowie są zaznaczeni na kolor czerwony. Aby zmienić ten status, należy zaliczyć elektroniczne seminarium na rok 2018 oraz zdać testy kompetencyjne.

Zarówno seminarium, jak i testy dostępne są pod linkiem (testy.nroi.pl) na stronie nroi.pl. Logowanie następuje przez podanie takiego samego loginu i hasła, jak do portalu sędziowskiego NROI.

Mechanizm potwierdzania uprawnień sędziowskich skonstruowany jest w taki sposób, iż każdy sędzia, który zaloguje się do modułu testów kompetencyjnych (testy.nroi.pl), w pierwszej kolejności musi potwierdzić przeczytanie seminarium na 2018 rok. Po tej operacji zostają udostępnione do zaliczenia testy ze znajomości przepisów, z trzech rodzajów broni (pistolet, karabin, strzelba).

Poszczególne rodzaje testów (pistolet, karabin, strzelba) są dostępne dla sędziów, zgodnie z ich uprawnieniami wypełnionymi w portalu. Jeżeli sędzia nie posiada uprawnień np. do strzelby, testy na ten rodzaj broni nie będą widoczne.

W najbliższym czasie nastąpi znaczne rozszerzenie ilości pytań testowych.

Wszelkie problemy techniczne związane np. z logowaniem do modułu, czy widocznością testów, prosimy zgłaszać pod adres e-mail: it@nroi.pl


Lista zawiera imiona i nazwiska sędziów, którzy zapoznali się częścią teoretyczną seminarium sędziowskiego NROI na 2018 rok, zaliczyli test z przepisów poszczególnych dyscyplin IPSC  oraz są na liście zawodników IPSC.

Osoby podświetlone na czerwono zaliczyły seminarium sędziowskie NROI w 2017 r. ale jeszcze nie zaliczyły seminarium sędziowskiego NROI na 2018 r. zakończonego zdaniem egzaminu z danej dyscypliny.

Wszyscy sędziowie, których nr licencji jest nie ujęty na powyższej liście proszeni są o przesłanie nr swojej licencji na adres nroi.

Jeżeli według Ciebie kogoś brakuje to prosimy o sprawdzenie czy:

a) dany sędzia znajduje się na liście Regionu IPSC Polska;

b) przed ostatnią aktualizacją zaliczył seminarium sędziowskie na br. oraz zaliczył test z danej dyscypliny IPSC;

jeżeli powyższe jest spełnione wówczas poprosimy o taką informację celem wyjaśnienia.

Warunki promocji na wyższy stopień w NROI Polska zatwierdzone przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS są dostępne TU!.

Aktualizacje odbywają się co dwa miesiące ok 25.

Stan na 20.09.2018 

NAZWISKO IMIĘ LICENCJA PZSS NROI IROA 
PISTOLET KARABIN STRZELBA AA Stats
ADAMIAK Piotr 8248/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ADAMOWICZ Tomasz 8133/II RO KAND. RO KAND. RO RO
AMER Tomasz 2637/II RO
ANDRZEJEWSKI Michał 6834/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BAJDAN Tomasz 9532/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BALCEREK Marcin 8810/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BASZCZUK Zbigniew 9714/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BAZYLEWICZ Tadeusz 7164/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BEREZOWSKI Paweł 6838/II RO RO RO RO
BIELIŃSKI Jarosław 1230/I CRO
BIELIŃSKI Artur 5955/II RO RO RO
BIENIAS Marcin 7512/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BISMOR Dariusz 6627/II RO RO RO RO
BOGDAŃSKI Michał 7699/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BOJANOWSKI Piotr 1829/I CRO CRO CRO CRO
BORKOWSKI Jakub 9307/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BORKOWSKI Łukasz 3880/I CRO CRO CRO CRO
BRZEZIŃSKI Dariusz 8459/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
BURZEC Wiesław 1250/P RM RM RM RM
CHMIELEWSKI Sławomir 7275/II RO KAND. RO KAND. RO RO
CIECHANOWSKI Tomasz 6072/II RO KAND. RO KAND. RO
CIERPICA Tomasz 6787/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
CIESIELSKA Jolanta 7246/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
CIOSEK Łukasz 8136/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
CZAPLA Aleksandra 3271/I CRO CRO CRO CRO RO
CZEKALA Dorota 8593/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
CZEKALA Tomasz 4848/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
DĄBROWSKI Dariusz 1453/I CRO CRO CRO CRO RO
DE SZYMEROWSKI Artur KAND. RO
DMUCHOWSKI Damian 7369/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
DROŻDŻ Halina 5294/II RO RO RO RO
DUDA Mariusz 5295/II RO RO RO RO
DZIUBANY Andrzej RO RO RO RO
FABISIAK Tadeusz 3783/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
FILIPCZAK Wojciech 2271/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
FROST Zbigniew 2641/II RO RO RO RO
FURMAŃSKI Radosław 3362/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GALANCIAK Przemysław 5961/II RO RO RO RO
GIECKO Wojciech 1528/II RO RO RO RO
GIRYCKI Rafał 6789/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GŁOWA Robert KAND. RO
GŁUCH Marcin 3900/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GOŚLICKI Rafał 5927/II RO RO RO RO RO
GÓRKA Tadeusz 3167/II RO RO RO RO
GÓRSKI Dominik 3062/I CRO CRO CRO CRO
GÓŹDŹ Piotr 10420/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
GRUSZCZYŃSKI Jacek 4959/II RO RO RO RO SO RO
HARĘŻA Damian 7704/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
HOCZYK Andrzej 3288/II RO RO RO RO
IGNAS Antoni 9028/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JANUS Bartosz 10840/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JAROSIEWICZ Szymon 9316/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JARZĄBEK Adrianna 7726/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JASTRZĘBSKI Piotr 1101/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
JENDRZEJCZAK Przemek 9029/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KALETKA Zbigniew 3789/II RO RO RO RO
KARAŚ Rafał 1466/I CRO CRO
KARCZ Krzysztof 10843/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KĘDZIERSKI Dariusz 10422/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KINDELA Krzysztof 72449/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOBUS Marcin 8950/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOCIOŁEK Jacek 6300/II RO RO RO RO
KOCOŃ Wojciech 7728/II RO KAND. RO KAND. RO RO
KOLEŚNIKOWSKI Piotr 9845/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOLOWCA Krzysztof 1206/II RO KAND. RO KAND. RO RO
KOPIEC Marian 4336/I CRO CRO CRO CRO
KOPUT Jurand 1482/II RO RO RO RO
KORONKIEWICZ Michał 5888/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KORZEŃSKI Zbigniew KAND. RO
KOSIŃSKI Tomasz 7644/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KOWALSKI Łukasz 7564/II RO KAND. RO KAND. RO RO
KOWALSKI Paweł KAND. RO
KRAWCZYK Krzysztof 9720/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KRÓLSKI Bartosz 10847/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
KUBICZ Zbigniew 1582/P RM RM RM RM RO
KUCHARSKI Leszek 1467/I CRO CRO CRO CRO
KUCHARSKI Tomasz 1583/I CRO CRO CRO CRO
KUDLIŃSKI Jakub 7634/II RO RO RO RO
KULIŚ Janusz 0621/P RM RM RM
KWIECIEŃ Stanisław 3568/P RM RM RM RM CRO
LEWANDOWSKI Przemysław 1275/P RM RM RM
LIPKA Jacek CRO CRO CRO CRO
LIPSKI Grzegorz 8141/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
LIS Krzysztof 9722/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŁAPTAŚ Łukasz 9644/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŁOŚ Krzysztof 4250/II RO RO RO RO SO
MADAJEWSKA Marta 6795/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO SO
MADAJEWSKI Leszek 5310/III RO RO RO RO SO
MAMOS Michał 9486/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
MARCIŃCZYK Tomasz 7551/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
MARKOWSKI Marek 8143/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
MASTALIŃSKI Zdzisław 5972/II RO RO RO RO
MATUSZCZAK Łukasz 7730/II RO KAND. RO KAND. RO RO
MICHALSKI Mariusz 8030/III KAND. RO KAND. RO
MIERZEJEWSKI Dariusz 1280/P CRO CRO CRO CRO
MIKSZA Maciej 3301/I CRO CRO CRO CRO RO
MIKSZA Krystian 6084/II RO RO RO RO
MIKUSEK Artur KAND. RO
MINKOWSKI Adam 7514/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
MOSAKOWSKI Piotr 2285/II RO RO RO RO
MUCHALSKI Karol 9434/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
NAMYSŁ Grzegorz 1086/I CRO CRO CRO CRO
NIEWIADOMSKI Piotr 3143/II RO KAND. RO KAND. RO RO
NOGA Tadeusz 1251/I CRO CRO CRO CRO
NOWAK Marcin 7647/III KAND. RO
NOWICKI Grzegorz 3793/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OCZESAŁA Krzysztof 0479/P RM RM RM RM
OKONIEWSKA Magdalena 9543/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OKONIEWSKI Artur 9544/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OLECH Paweł 7233/II RO KAND. RO KAND. RO RO
ORLIŃSKI Dominik 7810/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OSTROWSKI Daniel 7711/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
OSIECKI Konrad 7254/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PACZKOWSKI Andrzej 9516/III KAND. RO
PANIEŃSKI Paweł 9375/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PAWIŁOJĆ Sebastian 2204/III KAND. RO
PAWLAK Aleksander KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PAWLIKOWSKI Maciej 5529/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PIASECKI Artur 10370/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PIKUL Adam 2193/II RO RO RO RO
PIKUL Łukasz 6303/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
PIOTROWSKI Konrad KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POGORZELSKI Krystian 10823/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POKLEWSKI Aleksander 7145/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POPIOŁEK Grzegorz KAND. RO
POPŁAWSKI Grzegorz 1287/I CRO CRO CRO
PUTSEYEU Anatoli 10414/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
POLAK Tomasz 6088/II RO RO RO RO
RABIEGA Wojciech 6304/II RO RO RO RO
RADZION Marian 1111/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO
REDECKI Tomasz 1290/P RM RM RM
ROGOZIŃSKI Stefan 5388/II RO RO RO RO
ROKITA Zbigniew KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ROŻYŃSKI Michał 8148/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SADŁOŃ Bartosz 5163/II RO KAND. RO KAND. RO RO
SANECZNIK Krzysztof 1586/I CRO CRO CRO CRO
SCHUPPIK Dariusz 1309/I CRO CRO CRO CRO
SIODA Wiesław 2185/P RM RM RM RM SO CRO, SO
SIODA Katarzyna 3570/I CRO CRO CRO CRO RO
SIUDA Krzysztof 3781/I CRO CRO CRO CRO
SKALSKI Kamil 7716/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SKOWRON Marcin 0733/II RO KAND. RO KAND. RO RO
SKWAREK Anna 8266/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SOBKOWSKI Dariusz 7737/II RO KAND. RO KAND. RO RO
SOKOŁOWSKI Leszek 1229/P RM RM RM RM
SOSNOWSKI Łukasz 6091/II RO RO RO RO
SOWA Tomasz 4603/II RO RO RO RO
STARZYŃSKI Piotr 8836/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
STAWIARSKI Marcin 9963/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
STEFANIAK Sebastian 8219/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SZMAGLIŃSKI Piotr 6092/II RO RO RO RO
SZPILEWICZ Michał 6093/II RO RO RO RO
SZUBA Zbigniew 7656/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SZUMIELEWICZ Michał 0537/II KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
SZYMANEK Arkadiusz 1090/P RO RO RO RO
SZYMANIAK Wiktoria 6688/III RO KAND. RO KAND. RO RO
ŚLIWIŃSKA Małgorzata 7515/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŚWIĆ Marcin 10861/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ŚWIERCZEK Zbigniew 1310/P RM RM RM RM
TABASZEWSKA Agnieszka 5615/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TALAREK Andrzej 7503/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TALASKA Marcin KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TOMANEK Rafał 5095/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO
TROJANOWSKI Jakub 10394/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WALASIEWICZ Andrzej KAND. RO
WANIOŁKA Marcin 1358/II RO
WARDĘCKI Adam 8223/III KAND. RO
WARMIJAK Piotr 6835/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WILKOS Grzegorz 10396/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WITKOWSKI Paweł 8154/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WIŚNIEWSKA Agnieszka 7661/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WIŚNIEWSKI Maciej KAND. RO
WŁOCZEWSKI Adam 4599/II RO RO RO RO
WÓJCIK Jakub 7662/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WÓJCIK Mariusz 7663/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WRONA Robert 1311/P RM RM RM RM
WRÓBEL Artur 7664/II KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WRÓBEL Dariusz 10296/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
WRZESIŃSKA Agata 5939/II RO RO RO RO SO SO
WRZESIŃSKI Przemysław 5940/II RO RO RO RO RO
WYZGAŁA Robert 4012/I CRO CRO CRO CRO
ZAJEGA Jarosław 7665/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ZAŁUSKA Witold 3900/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO
ZAWADA Krzysztof 8473/III KAND. RO KAND. RO KAND. RO KAND. RO