Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Decyzje DR

 Decyzja nr 1/2018

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 26 grudnia 2017 roku 

 

Licząc na znaczące zwiększenie ściągalności składki członkowskiej w pierwszym terminie czyli do końca stycznia bieżącego roku, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS ds. Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF, informuję że składka roczna dla:

– zawodnika będący wcześniej na liście Regionu, który dokona opłaty składki po 31.01.2018 – wynosić będzie 150 zł (podwyżka o 30 zł).

Pozostałe wysokości składek pozostają na niezmienionym poziomie.

Liczę, że rozwiązanie takie pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie wszystkich niezbędnych wydatków i stabilne planowanie ich w 2018 roku.

 

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

                                                   Dyrektor Regionalny IPSC Polska
                                                          Łukasz Borkowski

Decyzja nr 2/2018

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 2 stycznia 2018 roku 
 

 

Działając w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS do spraw konkurencji nie objętych Przepisami ISSF na prośbę Przewodniczącego NROI Polska podjąłem decyzję o nałożeniu sankcji dyscyplinarnej na kolegę:

Lechosława Buszkiewicza z Klubu TARCZA Szamotuły,

w postaci usunięcia jego wyników osiągniętych na zawodach pistoletowych w zeszłym roku kalendarzowym. Sankcja ta jest spowodowana jego niewłaściwym zachowaniem w stosunku do sędziego na torze na zawodach Polsih Open 2017. Mam nadzieję, że decyzja ta będzie jasnym komunikatem na przyszłość studzącym, niekiedy zbyt gorące, strzeleckie głowy.

 

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

                                                                 Dyrektor Regionalny IPSC Polska
                                                                          Łukasz Borkowski

 

 Decyzja nr 1/2017

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 2 stycznia 2017 roku

 

Kierując się chęcią wyrażenia wdzięczności za wieloletnią pomoc okazaną organizatorom zawodów IPSC w Polsce, po uzyskaniu w listopadzie 2016 roku akceptacji Przewodniczącego Komisji PZSS Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego, postanowiłem że Kolega Mikołaj Ciaś z klubu Legia Warszawa nie musi opłacać składki na poczet Regionu IPSC Polska w 2017 roku.

 

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

                                                                                                              Dyrektor Regionalny IPSC Polska

                                                                                                                                    Łukasz Borkowski


 

Decyzja nr 2/2016

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 31 stycznia 2016 roku

 

W związku z uwagami i komentarzami na temat postawionych w Decyzji nr 1/2016 warunkami stawianymi osobom uprawnionym do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych informuję, że wymóg spełnienia warunku numer 5 – zawieszam do odwołania.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Łukasz Borkowski

 


 

Decyzja nr 1/2016

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 25 stycznia 2016 roku

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie wszystkim strzelcom przechodzącym procedurę egzaminu kompetencyjnego jak najrzetelniejszej oceny,  po konsultacji z Przewodniczącym NROI Polska, ustalam że:

warunkiem wpisania na listę osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

  1. Egzaminator musi być sędzią uprawnionym do sędziowania zawodów IPSC w Polsce;
  2. Egzaminator musi zadeklarować chęć wpisania na listę egzaminatorów;
  3. Egzaminator w chwili złożenia swojej deklaracji musi być wpisany na listę członków Regionu IPSC Polska;
  4. Egzaminator musi być wpisany na listę członków Regionu przynajmniej przez cztery lata;
  5. Egzaminator uczestniczył w przynajmniej jednym seminarium sędziowskim organizowanym przez NROI w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym oraz zaliczył egzamin kończący dane seminarium;
  6. Egzaminator pełnił funkcję sędziowską na przynajmniej jednych zawodach IPSC w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Łukasz Borkowski