Panel logowania

Stanowisko Regionu IPSC Polska wobec planowanej unijnej dyrektywy „o broni”

Koleżanki i Koledzy,

spieszę poinformować Was, że kilka dni temu rozesłałem do wszystkich naszych Eurodeputowanych list o podobnej treści co ten (poniżej) który skierowałem do Ministerstwa Spotu i Turystyki RP.

Podjąłem także odpowiednie kroki by sprzeciw swój w pierwszej kolejności do MSiT zgłosił Prezes PZSS i według moich informacji sprzeciw taki, sygnowany ręką Prezesa Tomasza Kwietnia, został do Ministerstwa przesłany.

Pozdrawiam Was serdecznie i liczę, podobnie jak i Wy, że ta nieuzasadniona i niepotrzebna a niszcząca IPSC dyrektywa nie stanie się obowiązującym nas wszystkich prawem.

DR IPSC Polska,
Łukasz Borkowski. 

 

Szanowny Panie  Wiceministrze,

chciałbym wyrazić stanowczy sprzeciw wobec proponowanej Dyrektywy UE (Council Directive 91/477/EEC) a głos pragnę zabrać w imieniu skupiającego około 400 strzelców sportowych Regionu IPSC Polska, części Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W swych szeregach Region IPSC Polska gromadzi sportowych strzelców, amatorów uprawiających rozwijającą się dość prężnie formę strzelań IPSC, konkurencji dynamicznych z różnorakiej broni palnej. Jesteśmy strzelcami sportowymi konkurującymi od lat w imprezach organizowanych w kraju i zagranicą. Rywalizujemy w konkurencjach, które dopiero raczkują i do prestiżu olimpijskiej chwały majmy jeszcze daleką drogę.

Urzędnicy z Brukseli w treści proponowanej Dyrektywy, pod szczytnym pretekstem walki z terroryzmem, pragną zakazać posiadania broni palnej obywatelom Unii Europejskiej. Sportowcy w których imieniu zabieram głos nie są terrorystami a broń palna którą posiadają nie służy do niczego innego niż tylko strzelecka rywalizacja sportowa. Proponowane zapisy są zaś tak mocno niejasne i okólnikowe iż należy się spodziewać, że wprowadzone nimi restrykcję w znacznym stopniu utrudnią i ograniczą rozwój sportu strzeleckiego w kraju wraz z likwidacją niektórych rozwijających się konkurencji sportowych, w tym także IPSC, włącznie.

Piszę do Pana w trosce o dziedzinę sportu którą mam zaszczyt reprezentować i w nadziei, że Pan jako osoba bliska Ministrowi Sportu i Turystyki RP dopilnuję by proponowana przez brukselskich urzędników Dyrektywa nie została wprowadzona w życie. Proszę Pana także o przekazanie w naszym imieniu do odpowiedniej komisji w UE sprzeciwu wobec traktowania nas sportowców, normalnych i prawych obywateli UE jak potencjalnych terrorystów.

                                                               Z poważaniem

                                                 Łukasz Borkowski

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Dodaj komentarz