Panel logowania

Zmiany NROI Polska

Witam Szanowne Grono Strzelców IPSC

Kończący się rok 2019 na sam koniec zaskoczył nas wszystkich zmianami. W związku z rezygnacją z funkcji Dyrektora Regionalnego IPSC Polska, funkcja ta została powierzona naszemu dotychczasowemu Przewodniczącemu NROI Polska – Wiesławowi GENO Siodzie.

Konsekwencją tych wydarzeń była konieczność przeprowadzenia zmian w NROI Polska. Dlatego po konsultacjach z Przewodniczącym Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Antonim Kamińskim, mnie przypadł zaszczyt pełnienia funkcji Przewodniczącego NROI Polska.

W chwili obecnej NROI Polska kończy prace związane z podziałem obowiązków pomiędzy poszczególne osoby. Nasze zasoby ludzkie niestety uległy skurczeniu, ale pracuję nad tym aby wypełnianie swoich obowiązków wobec sędziów przez NROI Polska na tym nie ucierpiało.

Chciałbym również podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy przez te kilka lat tworzyli NROI Polska i poświęcali swój prywatny czas po to, aby pełnienie funkcji sędziowskich w IPSC było przyjemniejsze i odbywało się na jak najwyższym poziomie.

I tak jak mój poprzednik zwracam się do Was z prośbą o wsparcie działań na rzecz dalszego rozwoju NROI Polska poprzez zgłaszanie się do współpracy w ramach NROI Polska.

Chętnych proszę o kontakt na adres: nroi@ipsc-pl.org

Przypominam praca jest darmowa i dająca tylko i wyłącznie satysfakcję z dobrze wykonanej pracy

Tak więc wspólnie możemy tworzyć dalsze rozdziały w historii IPSC .

Dariusz Mierzejewski

Dodaj komentarz