Amunicję do pistoletów IPSC dostarcza

Sponsor główny zmagań w karabinie IPSC

Amunicji do karabinków IPSC dostarcza

Panel logowania

Składki 2018

Składki IPSC za rok 2018r. będą przyjmowane na konto MZSS (mamy tam wydzielone subkonto Regionu IPSC Polska).

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków

Bank Zachodni WBK, nr konta:
49 1500 1979 1219 7003 4124 0000

Bardzo proszę o WSZYSTKICH wypełnienie i wysłanie DEKLARACJI celem uzupełnienia brakujących danych kontaktowych

Wymagane opisy wpłat składek:
1. Składki od osób strzelających IPSC z broni palnej:
W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC 2018, NAZWISKO i imię, KLUB (afiliowany przy PZSS) – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

2. Składki od osób strzelających tylko IPSC Action Air (z pneumatyków):
W tytule wpłaty należy wpisać – IPSC AA 2018, NAZWISKO i imię, KLUB (afiliowany przy PZSS) – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

Informuję, że ze względu na konieczność terminowego regulowania zobowiązań wobec światowych władz IPSC ustalam następujące zasady wpłaty składek IPSC za rok 2018:
– składka opłacona do 31.01.2018 wynosi 100,00 PLN
– składka opłacona po 01.02.2018 wynosi 150,00 PLNNOWOŚĆ 2018 !!!
– składka od dorosłych, nowo wstępujących w nasze szeregi wynosi 50,00 PLN – za pierwszy rok!!!
– składka od juniorów (do ukończenia 18 lat) wynosi 20,00 PLN
– składka Action Air (bez względu na wiek) wynosi 20,00 PLN

Wysokość składki związana jest, w głównej mierze, z planowanym wspieraniu organizatorów Mistrzostw Polski w Karabinie, Strzelbie i Pistolecie IPSC, przygotowaniem medali oraz pucharów na zawody Rankingowe Grand Prix IPSC w kraju a także wsparciem dla oficjalnej reprezentacji kraju.

Data urodzenia nie będzie publikowana na liście członków IPSC Poland. Jest potrzebna do opisu kategorii wiekowej oraz przygotowania bazy zawodników uprawnionych do startów w zawodach IPSC poziomu level II i wyższego (w programie WinMSS).

Jednocześnie informuję, że aktualizacja listy zawodników na podstawie wpłat (i oczywiście spełnienia wszystkich wymagań dla nowych członków) odbywać się będzie dwa razy w miesiącu – na koniec pierwszego i trzeciego tygodnia.

 
DR IPSC Polska
Łukasz Borkowski.

Informacje dodatkowe, wyjaśniające:

W roku 2018 nie ma wpisowego.

Składka IPSC PL 2018 od strzelców z broni palnej:
 

Osoby w wieku do dnia ukończenia 18 lat (Juniorzy wg kategorii IPSC) = 20zł

Składka IPSC PL Action Air 2018 (pistolet pneumatyczny):
Bez względu na wiek = 20zł

Wpis na odpowiednią listę zawodników IPSC PL nastąpić może jedynie:

– po wpływie składki na konto pod warunkiem, że jest opisana w wymagany sposób,

– zostanie także wypełniona umieszczona na stronie Deklaracja.