Zasady przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego IPSC Region Polska

REGULAMIN

wersja 1.62

1. Zaliczony, z wynikiem pozytywnym, Egzamin Kompetencyjny jest wymagany od osób, które chcą być wpisane na Listę członków Regionu IPSC Polska by uczestniczyć w rywalizacji sportowej w zawodach rangi level 2 lub wyższych.

2. Z egzaminu zwolnione są osoby:

a)   które były wcześniej wpisane na Listę członków Regionu IPSC Polska choć w jednym z dwóch lat bezpośrednio poprzedzających obecny rok

b)  osoby przepisujące się do regionu Polska z innego regionu.

3. Do przeprowadzenia egzaminu kompetencyjnego uprawnieni są sędziowie NROI Polska wpisani na listę egzaminatorów.

4. Za prowadzenie aktualnej listy egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego odpowiedzialne jest NROI Polska.

5. Lista egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego znajduje się na stronie regionu IPSC Polska.

6. Za organizację egzaminu region IPSC Polska nie pobiera żadnej opłaty.

7. Organizator egzaminu ma obowiązek zabezpieczenia infrastruktury potrzebnej do prawidłowego oraz bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu.

8. Termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu organizator egzaminu musi zgłosić na adres Regionu IPSC Polska na minimum tydzień przed jego datą, w celu opublikowania tej informacji na stronie regionu.

9. W przypadku gdyby regulamin strzelnicy uniemożliwiał przeprowadzenie egzaminu w sposób zgodny z powyższym regulaminem, wszelkie zmiany w budowie torów powinny być zaakceptowane     przez dyrektora regionalnego IPSC Polska lub Przewodniczącego NROI Polska przed przeprowadzeniem egzaminu.

10. Egzamin kompetencyjny składa się z dwóch części, egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego.

11. Egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia wymaganych jest 16 poprawnych odpowiedzi.

12. Egzamin praktyczny składa się z trzech torów. Do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagane jest uzyskanie na każdym z nich współczynnika trafień (HitFactor) minimum 1,0000. Kandydat, który nie uzyska zaliczenia na maksymalnie jednym torze – może powtórzyć dany przebieg w czasie trwania danego egzaminu.

13. Popełnienie przez kandydata czynności karanej karą dyskwalifikacji, oznacza niezaliczony egzamin bez możliwości poprawy w trakcie trwania danego egzaminu.

14. Po przeprowadzeniu egzaminu, egzaminator wydaje osobom, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym oświadczenia, oraz przesyła protokół zbiorczy z przeprowadzonego egzaminu na         adres regionu IPSC Polska.

15. Region IPSC Polska nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieprawidłowego lub prawidłowego przeprowadzenia egzaminu.

16. Wszelkie rozbieżności z powyższym regulaminem podczas przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych będą skutkowały brakiem uznania ich wyników przez IPSC Region Polska.

DR IPSC Polska 
Łukasz Borkowski

(opracowane we współpracy z  NROI Polska)

Po potwierdzeniu przez upoważnionego egzaminatora zaliczenia egzaminu kompetencyjnego IPSC  (teoretycznego i praktycznego) oraz spełnieniu pozostałych warunków nowy członek Regionu zostanie wpisany na listę IPSC Polska – listę strzelców z broni palnej lub pneumatycznej (Action Air).

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.