ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

Treść Decyzji 2/2024

 

Wyjaśnienia do decyzji

Po zmianie przepisów od 1.01.2024 juniorem jest zawodnik do 18 roku życia.
Rejestrując juniora na zawody Pucharowe LIII w Polsce proszę wziąć od organizatora zawodów fakturę lub rachunek wypisany na :

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków
NIP: 6761708543

Jeżeli organizator wyrazi zgodę to płatność zrobi MZSS, jeżeli nie wyrazi zgody to proszę opłacić start, a następnie przesłać mailem fakturę lub rachunek oraz potwierdzenie wpłaty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po otrzymaniu kompletu dokumentów płatność za startowe zostanie zwrócona.

W celu wpisania na listę zawodników IPSC Polska uprawionych jedynie do startów w zawodach Action Air:

-nie jest wymagany egzamin kompetencyjny

-wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej PZSS co najmniej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego z urządzeń pneumatycznych

-opłacenie składki

Zgodnie z już wcześniejszymi informacjami zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach świata w pistolecie IPSC w Tajlandii otrzymają wsparcie.

1.Zawodnicy którzy zajeli 1 miejsce w rankingach z 2019 lub 2020roku lub byli mistrzami Polski w latach 2019-2021 otrzymają zwrot wpisowego na mistrzostwa świata.

2.Nasi najlepsi Juniorzy:

-Piotr Sienkiewicz

-Adrian Samson

-Dawid Chojnowski

-Sebastian Kaczmarczyk

-Adam Sieczka

będą mieli pokryte wpisowe na mistrzostwa świata oraz będą mieli pokryte(w ramach rozliczenia delegacji po zawodach) koszty podróży i zakwaterowania do kwoty 3000pln na zawodnika.

 

Rafał Pojda

Dyrektor regionalny IPSC Polska

Chcąc wesprzeć aktywność najmłodszych zawodników w zawodach najwyższej rangi wprowadzone zostaje dofinansowanie do wpisowego dla Juniorów debiutujących w danym sezonie. 

Juniorzy którzy w tym roku po raz pierwszy startują w zawodach rangi Mistrzostw Polski IPSC lub Pucharu Polski(rankingowych) IPSC otrzymają 50% dofinansowania do wpisowego na te zawody.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

W związku z poświęceniem wielu dni pracy w celu reprezentowania i promowania IPSC Polska na targach Euro Target Show w Poznaniu:

Tomasz Byra

Mateusz Ciechecki

Rafał Tomanek

Szymon Jarosiewicz

Piotr Michałek

zostają zwolnieni ze składek na IPSC Polska w sezonie 2022.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 1/2022

W Regionie IPSC Polska dopuszcza się stosowanie innych niż WinMSS i ESS aplikacji do zbierania i obliczania wyników zawodów, na następujących warunkach:

1.Na wszystkich zawodach rangi LVL3, oraz na zawodach LVL2 włączonych do rankingu rocznego/Pucharu Polski, dopuszcza się używanie aplikacji Practiscore lub innych zaakceptowanych przez Dyrektora Regionalnego do zbierania wyników zawodników, jednak weryfikacja oraz wyniki końcowe muszą zostać wygenerowane w aplikacji WinMSS lub ESS.

2.Na zawodach LVL1 oraz zawodach LVL2 poza oficjalnym rankingiem lub Pucharem Polski IPSC dopuszcza się używanie aplikacji Practiscore lub innych zaakceptowanych przez Dyrektora Regionalnego do zbierania wyników zawodników oraz do wygenerowania weryfikacji i wyników końcowych zawodów.

3.W przypadku innych aplikacji niż WinMSS, ESS lub Practiscore wymagana jest wcześniejsza akceptacja danej aplikacji przez Dyrektora Regionalnego.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 8/2021

W związku z olbrzymią ilością pracy wykonywanej na rzecz NROI w tym obsługi/koordynacji egzaminów na RO oraz pomocy w sankcjonowaniu większości zawodów LVL3 w Polsce zwalniam sędziów NROI: Marka Krauze oraz Krzysztofa Kolowce ze składki członkowskiej do regionu IPSC Polska w sezonie 2022.

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 7/2021

Sędziowie NROI którzy sędziowali na co najmniej 4 zawodach*, wchodzących w skład rankingu lub innych zawodach lvl2 i 3 w kalendarzu PZSS 2021r. są zwolnieni ze składki dla IPSC Polska w sezonie 2022.

*zawody Pistolet + PCC odbywające się w tym samym miejscu i czasie są traktowane jako jedne zawody. 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 6/2021

Z uwagi na fakt iż PCC jest oddzielną dyscypliną IPSC, nie zaś dywizją sprzętową konkurencji pistoletowej, informuję o następujących wytycznych dotyczących rozgrywania zawodów IPSC L3 i wyższych w konkurencjach pistolet i PCC w tych samych datach i na tych samych torach.
1. W przypadku zawodów jednodniowych L3, gdzie tory są identyczne dla obydwu dyscyplin, tylko jedne zawody mogą być uznane przez region oraz IPSC - organizator musi wybrać, które zawody mają zostać sankcjonowane.
2. W przypadku zawodów jednodniowych gdzie tory są różne dla obydwu dyscyplin, organizator zgłasza i sankcjonuje dwa oddzielne mecze L3 - PCC i pistolet. O ile organizacja zawodów na to pozwala, zawodnicy mogą wziąć udział w obydwu zawodach.
3. W przypadku zawodów dwudniowych, wykorzystujących te same tory, każde z zawodów są zgłoszone i sankcjonowane indywidualnie. Zgodnie z interpretacją IROA z uwagi na przepis 6.2.4, zawodnicy, po uprzedniej zgodzie MD mogą wziąć udział w obydwu zawodach, jednakże drugie strzelają "poza konkurencją" (PK).
4. W przypadku zawodów Pistolet+PCC zawodnicy nie mogą strzelać w mieszanych składach. MD musi zapewnić taką organizację składów, aby zawodnicy biorący udział w zawodach pistoletowych i PCC strzelali w oddzielnych składach pod rygorem obniżenia rangi zawodów.
Uchyla się decyzję DR 1/2019 z dnia 11.01.2019 roku.

 

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 5/2021

W związku z pojawiającym się ryzykiem wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych a w konsekwencji odwołania niektórych zawodów decyzja 4/2021 z dnia 09.02.2021 ulega zmianie i termin płatności sancioning fee za zawody poziomu 3 zostaje przesunięty na dzień poprzedzający dane zawody.

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Decyzja 4/2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie opłat za sankcjonowanie zawodów poziomu 3

Zobowiązuję wszystkich organizatorów zawodów level III w 2021 roku do zapłaty równowartości 150 Euro za każde zawody level III w terminie do dnia 28 lutego 2021r lub jeśli zawody zostały zgłoszone po 09.02.2021 w ciągu miesiąca, pod rygorem obniżenia poziomu zawodów. Kurs Euro proszę przyjąć średni kurs NBP na dzień zapłaty.

Opłata ta nie jest opłatą na rzecz Regionu IPSC Polska lecz jest zbierana przez dyrektora regionalnego w imieniu centrali IPSC. W 2022 roku, środki zostaną przekazane centrali IPSC.

 

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

Rafał Pojda

Decyzja 3/2021 z dnia 20.01.2021

Anulowana zostaje decyzja 2/2020 z dnia 2 marca 2020.

Zasady wpisu na listę zawodników regionu dla osób których nie było na liście regionu w latach poprzednich:

-każdy zawodnik który był kiedyś na liście zawodników regionu IPSC Polska lecz nie było go na niej przez trzy poprzednie lata
-każda osoba która nie była nigdy na liście regionu a jej egzamin kompetencyjny odbył się dawniej niż w trzech poprzednich latach
w celu wpisania na listę zawodników regionu zobowiązani są: ponownie zdać egzamin kompetencyjny lub dostarczyć komunikaty z co najmniej 3 zawodów IPSC poziomu 1, w których wzieli udział bez dyskwalifikacji, w ostatnich dwóch latach. 

Wymogi dla inny osób chcących wpisać się na listę zawodników regionu pozostają bez zmian.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia i zaczyna obowiązywać dla zapisów na rok 2021.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Rafał Pojda

Decyzja 2/2021 z dnia 05.01.2021

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie wszystkim strzelcom przechodzącym procedurę egzaminu kompetencyjnego jak najrzetelniejszej oceny, po konsultacji z Przewodniczącym NROI Polska, ustalam że:

Warunkiem wpisania na listę osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

- Egzaminator musi zadeklarować chęć wpisania na listę egzaminatorów;

- Egzaminator w chwili złożenia swojej deklaracji musi być wpisany na listę sędziów NROI Polska i zawodników Regionu IPSC Polska;

- Egzaminator musi być wpisany na listę zawodników Regionu przynajmniej przez trzy ostatnie lata poprzedzające złożenie wniosku o dopisanie do listy egzaminatorów;

- Egzaminator pełnił funkcję sędziowską na przynajmniej jednych zawodach IPSC w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym;

Warunki pozostania na liście egzaminatorów w danym roku:

- Egzaminator musi być wpisany na listę zawodników Regionu IPSC Polska;

- Egzaminator musi być wpisany na listę sędziów NROI Polska;

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia. Decyzja 1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 przestaje obowiązywać.

Weryfikacją Egzaminatorów zajmować się będzie dyrektor regionalny, pierwsza weryfikacja listy egzaminatorów wg nowych zasad odbędzie się po aktualizacji listy sędziów NROI na rok 2021.

Rafał Pojda

Dyrektor Regionalny IPSC Polska

 

Decyzja 1/2021 z dnia 01.01.2021

01.01.2021 Dariusz Mierzejewskie został ponownie powołany na funkcję przewodniczącego NROI na lata 2021 - 2024.

Powołanie Przewodniczącego NROI 

Akceptacja powołania przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS

 Decyzja 2/2020 z dnia 2 marca 2020

Mając na uwadze dobro Regionu i bezpieczeństwo zawodników nakładam obowiązkowy egzamin kompetencyjny dla wszystkich osób, których nie było na liście regionu przez trzy kolejne lata.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław GENO Sioda

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.