Po uzgodnieniach z Przewodniczącym KS PZSS przedstawiam listę Delegatów Technicznych PZSS na zawodach IPSC 2022 z kalendarza imprez sportowych PZSS

Nr Od Do Nazwa zawodów Miejsce Delegat tech.
13 04.03.2022 06.03.2022 Mistrzostwa Województwa Lubelskiego  - Level 2 Lublin KUBICZ Zbigniew s.kl. P/RM
24 26.03.2022 27.03.2022 "Gryf Shotgun Open 2022" Strzelba Szczecin MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
26 31.03.2022 03.04.2022 Polish 360 Wiechlice SIODA Wiesław s.kl. P/RM
32 08.04.2022 10.04.2022 Wiechlice Shotgun Cup Wiechlice SIODA Wiesław s.kl. P/RM
33 08.04.2022 10.04.2022 Wiechlice Rifle Cup Wiechlice SIODA Wiesław s.kl. P/RM
47 29.04.2022 30.04.2022 Odra Cup Open runda I LVL2 Jawor KULIŚ Janusz s.kl. P/RM
53 05.05.2022 08.05.2022 Mistrzostwa Polski w karabinie IPSC lvl.3 Racław OLECH Paweł s.kl. I/CRO
61 14.05.2022 15.05.2022 Mistrzostwa Polski w strzelbie IPSC - „Benelli Shotgun Marynino 2022” Marynino MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
65 22.05.2022 22.05.2022 "5.11 AUTDOR MECZ 2022" (Pistolet+PCC) lvl.3 Rybieniec MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
73 04.06.2022 05.06.2022 "Halinka Arms Cup 1.Runda Kings Cup 2022" Pistolet i PCC  Wiechlice OLECH Paweł s.kl. I/CRO
75 11.06.2022 12.06.2022 Odra Cup Open runda II LVL2 Jawor KULIŚ Janusz s.kl. P/RM
77 16.06.2022 19.06.2022 Shooting-Academy CUP 2022 Łódź KOLOWCA Krzysztof s.kl. I/CRO
89 25.06.2022 26.06.2022 LETNIA STRZELBA IPSC L.2 O PUCHAR PREZESA WZSS Nieczajna WRONA Robert s.kl. P/RM
93 09.07.2022 10.07.2022 "Warmia-Mazury Cup Summer 2022 IPSC"  Ostróda MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
98 23.07.2022 24.07.2022 Mistrzostwa Polski PCC 2022 IPSC level III Ostróda MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
99 29.07.2022 31.07.2022 „The Big Three” Pistolet i PCC lvl.3 Marynino MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
101 05.08.2022 07.08.2022 Cracow Open 2022 Gierałtowice WRONA Robert s.kl. P/RM
105 18.08.2022 20.08.2022 3rd Bereta Polish Extreme Open 2022 Wiechlice OLECH Paweł s.kl. I/CRO
114 09.09.2022 11.09.2022 MP POLISH OPEN 2022 Wiechlice MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
120 16.09.2022 18.09.2022 Odra Cup Open runda III LVL3 Jawor KULIŚ Janusz s.kl. P/RM
126 24.09.2022 25.09.2022 "MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI STRZELBA IPSC L.2" Nieczajna WRONA Robert s.kl. P/RM
132 07.10.2022 09.10.2022 Walther Euro Challenge 2022 Wiechlice SIODA Wiesław s.kl. P/RM
139 15.10.2022 16.10.2022 "Warmia-Mazury SHOTGUN CHALLENGE 2022 IPSC level III" Ostróda MIERZEJEWSKI Dariusz s.kl. P/RM
141 21.10.2022 23.10.2022 HelKiS Wiechlice SIODA Wiesław s.kl. P/RM
142 21.10.2022 23.10.2022 HelKiR Wiechlice SIODA Wiesław s.kl. P/RM
145 11.11.2022 13.11.2022 2. Runda Kings Cup 2022 Wiechlice SIODA Wiesław s.kl. P/RM

Decyzja NROI 3/2021

 

Na podstawie §3 Regulaminu NROI Polska wprowadzam do stosowania:

"Zasady organizacji zawodów IPSC"

Przewodniczący NROI Polska

Dariusz Mierzejewski

Drogie koleżanki i koledzy sędziowie NROI Polska, przypominam, że: 

1. Zgodnie z brzmieniem przepisu 3.2.2 sędzia odpowiedzialny za tor musi odczytać na głos "Briefing" (pisemny opis toru) każdemu składowi w ten sam sposób. 

Dodatkowo sędzia MUSI zaprezentować akceptowalną pozycję startową poprzez jej demonstrację lub pokazanie na planszy, zdjęciu itp. niezależnie od poziomu zawodów. 
2. Zgodnie z przepisem 3.2.4 w nawiązaniu do przepisu 4.1.6, sędzia odpowiedzialny za tor musi dopilnować, aby cele ruchome (o ile występują na torze) były prezentowane wszystkim zawodnikom i składom w ten sam sposób. Jeśli cel ruchomy jest aktywowany przez inny cel IPSC - na przykład popper - należy taki popper przewrócić, aby aktywować wspomniany cel ruchomy. Nie jest dopuszczalna aktywacja przez ciągnięcie za linkę aktywacyjną, usuwanie podpórki, itp. 
 
 
Przewodniczący NROI Polska
Dariusz Mierzejewski

DECYZJA NROI POLSKA NR 2/2021

 

Działając w oparciu o §3 ust. 6 Regulaminu NROI Polska w celu usprawnienia obowiązkowych seminariów sędziowskich, o których mowa w §6 ust 6 tegoż Regulaminu oraz §5 ust. 10 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, NROI Polska podjęło decyzję, iż Delegaci Techniczni wyznaczeni przez NROI I Kolegium Sędziów PZSS na zawody z kalendarza sportowego PZSS mają obowiązek zorganizować podczas briefingu sędziowskiego coroczne seminarium sędziowskie.

Seminarium może przeprowadzić Delegat Techniczny lub Sędzia Główny danych zawodów. Treść/zagadnienia seminarium musi być zatwierdzone  przez Przewodniczącego NROI Polska.

Fakt przeprowadzenia seminarium Delegat Techniczny odnotowuje w sprawozdaniu Delegata Technicznego z danych zawodów oraz ma obowiązek dołączyć listę obecności uczestników tegoż seminarium.

Każdy z sędziów pełniący oficjalną funkcję sędziowską na danych zawodach, który nie odbył w danym roku corocznego seminarium sędziowskiego, ma obowiązek uczestniczyć w tym seminarium. Dowodem uczestnictwa w seminarium jest podpis na liście obecności.

                                                                                        _________________________   

                                                                                    Przewodniczący NROI Polska

                                                                                          Dariusz Mierzejewski

 

Decyzja NROI nr 2/2021

DECYZJA NROI POLSKA NR 1/2021

 

W oparciu o §1 ust. 2 Regulaminu NROI Polska oraz §3 ust. 11 tegoż Regulaminu przy uwzględnieniu wytycznych Przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wszyscy organizatorzy zawodów wpisanych do kalendarza sportowego PZSS, kalendarza Regionu IPSC Polska lub kalendarza światowego IPSC są zobowiązani do przekazania do NROI Polska następującej dokumentacji w terminach wskazanych poniżej:

  • Komunikat z zawodów - niezwłocznie, lecz nie później niż 2 (dwa) dni po zakończeniu zawodów,
  • Sprawozdanie Delegata Technicznego - niezwłocznie, lecz nie później niż 2 (dwa) dni po zakończeniu zawodów,
  • bazy z zawodów w formacie .cab (plik zgodny z WinMSS) - niezwłocznie, lecz nie później niż 2 (dwa) dni po zakończeniu zawodów,

pod rygorem wykreślenia zawodów z kalendarza sportowego PZSS, kalendarza Regionu IPSC Polska lub kalendarza światowego IPSC.

Wszystkie ww. dokumenty należy przesłać w formie edytowalnej (word lub excel) na adres NROI (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wzory dokumentacji zostały udostępnione na portalu Regionu IPSC Polska w zakładce: “NROI / dokumenty do pobrania”.

                                                                                            Przewodniczący NROI Polska

                                                                                          Dariusz Mierzejewski

 

Decyzja NROI nr 1/2021

 

 „W związku z uwagą przesłaną przez kol. Adama Krysińskiego dot. zapisu w pkt. 8.5.1 polskiej wersji przepisów pistoletowych informujemy, że punkt 8.5.1 przyjmuje brzmienie:
8.5.1 Podczas przemieszczania się na torze palce zawodnika muszą znajdować się w sposób widoczny poza kabłąkiem spustowym, przy czym zaleca się, by zewnętrzny bezpiecznik broni był załączony (…)
Zmiana ta zostanie wprowadzona do przepisów strzelbowych przy okazji publikacji nowej wersji przepisów pistoletowych.
Powyższa zmiana jest oficjalną interpretacją NROI Polska.
Jednocześnie, po dokonanej generalnej rewizji w roku 2017 przepisów wszystkich broni przypominamy i ponownie apelujemy do wszystkich strzelców Regionu o zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących polskich wersji językowych. Każda uwaga jest dla nas cenna i dokładnie analizowana, ponieważ chcemy, by nasze przepisy były pozbawione błędów, jednoznaczne, i zrozumiałe dla wszystkich strzelców.”

Na spotkaniu Prezydenta i Rady Wykonawczej IPSC w Chateaurox we Francji podczas zawodów Shotgun World Shoot III przyjęto interpretacje przepisów obejmujące wydłużenie obowiązywania zasad kategorii Rodzinne drużyny Regionów oraz stosowania kalibru .357 SIG ww klasach Standard (Major) i Classic (Major). Trzecia interpretacja odnosi się do stosowania flagi bezpieczeństwa w przepisach karabinowych, strzelbowych i Mini Rifle. Wszystkie zapisy wskazane w Interpretacji zostaną przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne w Pattaya w Tajlandii. Treść interpretacji można pobrać w tym miejscu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Sędziowie,

w odpowiedzi na otrzymaną od sędziów aktywnie wspierających działalność NROI Polska coroczną korespondencję mailową, zawierającą podsumowanie swoich działań oraz propozycje zmian na rok 2018, a także biorąc pod uwagę funkcjonowanie poszczególnych Działów NROI Polska podjąłem decyzję o konieczności przeprowadzenia kluczowych zmian strukturalnych i personalnych.

Szanowni Strzelcy oraz Sędziowie,

W dniu 6 czerwca 2017 roku decyzją Przewodniczącego NROI Polska został powołany Sąd Koleżeński w sprawie pracy biura obliczeń na zawodach Shooting Academy Cup 2017 i publikacji różnych wyników na portalach internetowych.
Na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego bez prawa głosu został wyznaczony Robert Wrona. Pozostałymi członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: Jarosław Bieliński, Rafał Goślicki oraz Leszek Sokołowski. Tegoż samego dnia Jarosław Bieliński zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Sądu Koleżeńskiego. W jego miejsce został powołany Piotr Zalewski.

W dniu 12 czerwca 2017 roku Sąd Koleżeński zakończył swoje obrady wydając następujący werdykt:

1. uznaje, że nie zachodzą podstawy do wyciągania konsekwencji wobec sędziów Biura Obliczeń zawodów Shooting Academy Cup 2017;
2. uznaje, że wyniki ogłoszone w dniu zakończenia zawodów Shooting Academy Cup 2017 nie mogą podlegać jakiejkolwiek zmianie;
3. uznaje, że w wynikach z Shooting Academy Cup 2017 doszło do oczywistej omyłki polegającej na wpisaniu jednego z zawodników płci męskiej w kategorii Lady, którą winna ulec poprawieniu;
4. zobowiązuje Przewodniczącego NROI do nałożenia na sędziów NROI obowiązku posługiwania się oryginalną (angielskojęzyczną) wersją przepisów i traktowania tłumaczeń pomocniczo;
5. zobowiązuje organizatorów zawodów do każdorazowej publikacji wyników z poszczególnych torów celem weryfikacji wyników zgodnie z pkt. 9.8.2. przepisów IPSC (pistolet, karabin strzelba).

Wobec powyższego jako Przewodniczący NROI Polska:
1. zobowiązuję wszystkich sędziów NROI Polska do posługiwania się oryginalną (anglojęzyczną) wersją przepisów, a wszelkie tłumaczenia tychże przepisów do wykorzystywania wyłącznie w celach pomocniczych;
2. zobowiązuję wszystkich organizatorów zawodów IPSC do każdorazowej publikacji wyników z poszczególnych torów celem weryfikacji wyników zgodnie z pkt. 9.8.2 przepisów IPSC (pistolet, karabin, strzelba).

Z poważaniem
Wiesław GENO Sioda
Przewodniczący NROI Polska

Decyzja Przewodniczącego NROI Polska:

„W związku z treścią §7 pkt. 5 Regulaminu NROI Polska oraz zgłoszonymi przypadkami naruszenia na zawodach level II i wyższych kluczowej zasady zabraniającej pełnienia funkcji sędziowskich w stroju zawodniczym, a także zasady, iż w koszulce sędziowskiej nie można startować w rywalizacji sportowej jako zawodnik, niniejszym Przewodniczący NROI Polska w porozumieniu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego nakłada obowiązek takiego doboru ilości sędziów i składów, aby sędziowie nie pełnili żadnej funkcji sędziowskiej w dniu, w którym dany sędzia startuje w zawodach jako zawodnik.

Zasada powyższa nie dotyczy sędziów pełniących funkcje sędziowskie w biurze obliczeń.

Naruszenie powyższej decyzji na zawodach level II i wyższych będzie skutkowało obniżeniem rangi danych zawodów do poziomu level I oraz wykreśleniem ich z kalendarza sportowego PZSS.”

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wiesław GENO Sioda

Przewodniczący NROI Polska

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.