ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

Decyzja nr 1/2016
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 25 stycznia 2016 roku

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie wszystkim strzelcom przechodzącym procedurę egzaminu kompetencyjnego jak najrzetelniejszej oceny,  po konsultacji z Przewodniczącym NROI Polska, ustalam że:

warunkiem wpisania na listę osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

  1. Egzaminator musi być sędzią uprawnionym do sędziowania zawodów IPSC w Polsce;
  2. Egzaminator musi zadeklarować chęć wpisania na listę egzaminatorów;
  3. Egzaminator w chwili złożenia swojej deklaracji musi być wpisany na listę członków Regionu IPSC Polska;
  4. Egzaminator musi być wpisany na listę członków Regionu przynajmniej przez cztery lata;
  5. Egzaminator uczestniczył w przynajmniej jednym seminarium sędziowskim organizowanym przez NROI w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym oraz zaliczył egzamin kończący dane seminarium;
  6. Egzaminator pełnił funkcję sędziowską na przynajmniej jednych zawodach IPSC w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.