ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

Decyzja 1/2020 z dnia 2 marca 2020

Zobowiązuję wszystkich organizatorów zawodów level III w sezonie 2020 do zapłaty równowartości 150 Euro za każde zawody level III w terminie do dnia 28 lutego 2020r, pod rygorem obniżenia levelu zawodów. Kurs Euro proszę przyjąć średni kurs NBP na dzień zapłaty.

Wiesław GENO Sioda

Decyzja nr 2/2019
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 27 kwietnia 2019 roku

W podziękowaniu za pracę włożoną w tłumaczenia przepisów IPSC na język Polski, na wniosek Przewodniczącego NROI Polska, informuję że Kolega Wojciech Rabiega z KSB Paczółtowice jest zwolniony z opłaty składki na rok 2019.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

Decyzja nr 1/2019
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 11 stycznia 2019 roku

Mając na uwadze dobro Regionu oraz troskę o rozwój nowej konkurencji IPSC jaką jest PCC informuje:

Na wszystkich zawodach pistoletowych organizowanych w roku 2019 w Polsce gdzie będzie przez organizatora przewidziana możliwość startu także w konkurencji PCC, będzie możliwe strzelanie dwóch klas – pierwszej w konkurencji pistolet (w dowolnie wybranej klasie) oraz jako drugi start w konkurencji PCC i oba takie występy zawodnika będą uwzględnione w wynikach końcowych zawodów.

Decyzja nie ma zastosowania do zawodów podczas których organizator zorganizował w tym samych czasie zawody w klasie pistolet i odrębne w konkurencji PCC.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

Decyzja nr 2/2018
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 12 grudnia 2018 roku

W porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS ds. Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF, informuję że składka roczna dla:

– zawodnika będącego wcześniej na liście Regionu, który dokona opłaty składki do 31.01.2018 – wynosić będzie 150 zł (podwyżka o 50 zł),

– zawodnika będącego wcześniej na liście Regionu, który dokona opłaty składki w dniu 01.02.2018 lub później – wynosić będzie 200 zł (podwyżka o 50 zł).

Pozostałe wysokości składek pozostają na niezmienionym poziomie.

Liczę, że rozwiązanie takie pozwoli na zwiększenie wsparcia naszych reprezentantów na mistrzostwach Europy i świata a także na pokrycie zwiększających kosztów działań Regionu w 2019 roku.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Łukasz Borkowski
DR IPSC Polska

Decyzja nr 2/2018
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 2 stycznia 2018 roku

Działając w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS do spraw konkurencji nie objętych Przepisami ISSF na prośbę Przewodniczącego NROI Polska podjąłem decyzję o nałożeniu sankcji dyscyplinarnej na kolegę:

Lechosława Buszkiewicza z Klubu TARCZA Szamotuły,

w postaci usunięcia jego wyników osiągniętych na zawodach pistoletowych w zeszłym roku kalendarzowym. Sankcja ta jest spowodowana jego niewłaściwym zachowaniem w stosunku do sędziego na torze na zawodach Polsih Open 2017. Mam nadzieję, że decyzja ta będzie jasnym komunikatem na przyszłość studzącym, niekiedy zbyt gorące, strzeleckie głowy.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Decyzja nr 1/2018
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 26 grudnia 2017 roku

Licząc na znaczące zwiększenie ściągalności składki członkowskiej w pierwszym terminie czyli do końca stycznia bieżącego roku, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji PZSS ds. Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF, informuję że składka roczna dla:

– zawodnika będący wcześniej na liście Regionu, który dokona opłaty składki po 31.01.2018 – wynosić będzie 150 zł (podwyżka o 30 zł).

Pozostałe wysokości składek pozostają na niezmienionym poziomie.

Liczę, że rozwiązanie takie pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie wszystkich niezbędnych wydatków i stabilne planowanie ich w 2018 roku.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Decyzja nr 1/2017
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 2 stycznia 2017 roku

Kierując się chęcią wyrażenia wdzięczności za wieloletnią pomoc okazaną organizatorom zawodów IPSC w Polsce, po uzyskaniu w listopadzie 2016 roku akceptacji Przewodniczącego Komisji PZSS Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego, postanowiłem że Kolega Mikołaj Ciaś z klubu Legia Warszawa nie musi opłacać składki na poczet Regionu IPSC Polska w 2017 roku.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Decyzja nr 2/2016

Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska

z dnia 31 stycznia 2016 roku

 

W związku z uwagami i komentarzami na temat postawionych w Decyzji nr 1/2016 warunkami stawianymi osobom uprawnionym do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych informuję, że wymóg spełnienia warunku numer 5 – zawieszam do odwołania.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Decyzja nr 1/2016
Dyrektora Regionalnego Regionu IPSC Polska
z dnia 25 stycznia 2016 roku

W trosce o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienie wszystkim strzelcom przechodzącym procedurę egzaminu kompetencyjnego jak najrzetelniejszej oceny,  po konsultacji z Przewodniczącym NROI Polska, ustalam że:

warunkiem wpisania na listę osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów kompetencyjnych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

  1. Egzaminator musi być sędzią uprawnionym do sędziowania zawodów IPSC w Polsce;
  2. Egzaminator musi zadeklarować chęć wpisania na listę egzaminatorów;
  3. Egzaminator w chwili złożenia swojej deklaracji musi być wpisany na listę członków Regionu IPSC Polska;
  4. Egzaminator musi być wpisany na listę członków Regionu przynajmniej przez cztery lata;
  5. Egzaminator uczestniczył w przynajmniej jednym seminarium sędziowskim organizowanym przez NROI w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym oraz zaliczył egzamin kończący dane seminarium;
  6. Egzaminator pełnił funkcję sędziowską na przynajmniej jednych zawodach IPSC w roku złożenia swojej deklaracji lub w roku poprzedzającym.

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Dyrektor Regionalny IPSC Polska
Łukasz Borkowski

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.