Panel logowania

Przepisy IPSC

Przepisy
Data Broń Plik Uwagi
2019 Pistolet IPSC     ENG     POL     styczeń 2019
2019 Strzelba IPSC    ENG     POL     styczeń 2019
2019 Karabin IPSC      ENG     POL     styczeń 2019
2019 Pistolet IPSC Action Air      ENG     POL     styczeń 2019
2019 Mini Rifle IPSC        ENG     POL     styczeń 2019
2019 PCC (Pistol Caliber Carabine)     ENG     POL     styczeń 2019
Cele IPSC  LINK właściwy sposób prezentacji celów styczeń 2019
2019 Podręcznik kontroli broni  POL styczeń 2019

2018 Przepisy Łączone LINK czerwiec 2018
2018 Strzelba LINK Styczeń 2018
2018 Interpretacje VI 2018 LINK Interpretacja
2017 Przepisy Łączne LINK tabela zmian wszystkie rodzaje broni.
2017 Przepisy Kombinowane LINK maj 2017
2017 Pistolet IPSC LINK maj 2017
2017 Strzelba IPSC LINK maj 2017
2017 Karabin IPSC LINK maj 2017
2017 Pistolet IPSC Action Air LINK maj 2017
2017 Mini Rifle IPSC LINK maj 2017
2017 Cele IPSC  LINK właściwy sposób prezentacji celów
2016 Przepisy Łączne IPSC LINK wersja 2016 PL (by Jaku)
2016 Pistolet IPSC LINK wersja 2016 PL (by Jaku)
2016 Pistolet IPSC Action Air LINK wersja 2016 PL (by Jaku)
2016 Strzelba IPSC LINK wersja 2016 PL (by Jaku)
2016 Mini Rifle IPSC LINK wersja 2016 PL (by Jaku)
2016 Karabin IPSC LINK wersja 2016 PL (by Jaku)
2015 Cele IPSC  LINK właściwy sposób prezentacji celów